Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Nowy członek Zarządu Caspar TFI – Andrzej Miszczuk

Andrzej Miszczuk


Andrzej Miszczuk, dotychczas Główny Strateg F-Trust SA, został członkiem Zarządu Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Andrzej będzie nadzorował podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Andrzej Miszczuk jest związany z Grupą Caspar od blisko dziesięciu lat. Od kwietnia 2013 roku pełni funkcję Głównego Stratega F-Trust SA, ale zarządzał również subfunduszem Caspar Globalny oraz strategią Specjalistyczną Model Income & Capital w Caspar Asset Management SA.

Andrzej Miszczuk jest absolwentem Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, gdzie skończył prawo oraz ekonomikę przemysłu. Później skończył trzyletnie studia doktoranckie w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej oraz zdobył licencjat z nauk handlowych i przemysłowych na Uniwersytecie Genewskim.

Bogata kariera zawodowa Andrzeja Miszczuka obejmuje pracę w Instytucie Koniunktur i Cen w Warszawie, Banku Handlowym, asystenturę w Katedrze Finansów Uniwersytetu Genewskiego oraz długoletnią pracę w Capital International, wówczas jednej z największych na świecie firm zarządzania aktywami. W latach 2010-2012 Andrzej pracował w AgaNola AG, a w 2013 roku związał się z Grupą Caspar.

Andrzej Miszczuk nadal będzie pełnił funkcję Głównego Stratega F-Trust SA.

Warto przeczytać:


Nota Prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: rynki finansowe,

Simple Share Buttons

Nowy członek Zarządu Caspar TFI – And…

autor: Caspar TFI czas czytania: 2 min