Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – listopad 2022

Mateusz Janicki pisze: wysoki poziom inflacji

Mateusz Janicki, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Informacja reklamowa

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w listopadzie wzrost o 1,38%, podczas gdy benchmark wzrósł o 5,96%.


W listopadzie obserwowaliśmy odbicie na globalnych rynkach akcji, co wynikało z niższego odczytu inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych – zarówno miesiąc do miesiąca, jak i w porównaniu do oczekiwań analityków.

To rozbudziło nadzieje inwestorów, że cykl podwyżek dokonywanych przez banki centralne dobiega końca i można wypatrywać obniżek stóp procentowych. Moim zdaniem jest to błędne założenie, ponieważ sam spadek poziomu inflacji nie powinien być dużym zaskoczeniem i nie jest on tak istotny. Kluczowe będzie to, na jakim poziomie będzie utrzymywać się inflacja w dłuższym terminie. Wiele czynników wskazuje na to, że ze względów strukturalnych (starzejące się społeczeństwo czy przenoszenie produkcji bliżej konsumenta – deglobalizacja) pozostanie ona przez dłuższy czas na wyższym poziomie niż średnia z ostatnich 20 lat. To może przełożyć się również na docelowy poziom stóp procentowych ustalanych przez banki, a era niskich stóp procentowych dobiegła końca.

Obecnie na rynku mamy do czynienia z sytuacją, gdzie dobre dane z gospodarki oznaczają złe informacje dla rynków finansowych, bowiem wiążą się one z koniecznością dalszego zacieśniania polityki monetarnej. Również każde wystąpienie członków najważniejszych banków centralnych, a w szczególności FED-u, jest przez rynki odbierane w nerwowy sposób, co przekłada się na duże wahania cen akcji.

Do dołka na światowych giełdach – w mojej ocenie – brakuje jeszcze kilku elementów: silniejszego spadku oczekiwań co do przyszłych zysków spółek, odpływów z rynku akcji i wzrostu stopy bezrobocia, co powinno przełożyć się na zmianę retoryki FED-u. Spadki na rynkach w 2022 roku wynikały w dużej mierze ze wzrostu stóp procentowych. Moje obawy o dalsze spadki wynikają z ryzyka pogorszenia się stanu gospodarki światowej.

Pojawiają się opinie, że grudzień może być ostatnim miesiącem większych wydatków konsumentów – związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Od Nowego Roku konsumenci, których siła nabywcza została nadszarpnięta przez inflację, mogą zacząć zaciskać pasa. Dotyczy to również niektórych firm, które przy okazji rozpoczęcia nowego roku kalendarzowego tworzą nowe budżety roczne.

W ramach subfunduszu wciąż przeważone są spółki energetyczne, a kilkanaście procent aktywów stanowi gotówka, która może być wykorzystana do zakupów akcji w przypadku dalszej przeceny na rynkach. Duże znaczenie dla rynków finansowych w najbliższym czasie będą miały informacje dobiegające z Chin. Luzowanie polityki „zero-COVID” jest oczywiście pozytywne dla popytu na ropę naftową, a problemy związane z zakłóceniami łańcuchów dostaw również powinny ustąpić w takim scenariuszu. Ostatnie dane gospodarcze z Chin nie napawają optymizmem. W szczególności spadek importu, co może prowadzić do pogorszenia sytuacji ekonomicznej tego kraju. Pamiętając o tym, że jest to druga największa gospodarka świata, trzeba mieć na uwadze, że może to mieć konsekwencje, które odczuwalne będą na całym świecie.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w listopadzie wzrost o 1,38%, podczas gdy benchmark wzrósł o 5,96%.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: ctfi,

Caspar Akcji Europejskich – listopad 20…

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 3 min