Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – listopad 2022

Mateusz Janicki, zarządzający - Strategia Akcji Spółek Strefy Euro - benchmark Mateusz Janicki, zarządzający Strategią Akcji Spółek Strefy Euro:

W listopadzie Strategia Akcji Spółek Strefy Euro zanotowała wzrost o 2,51% przy benchmarku, który wzrósł o 7,42%.

W listopadzie obserwowaliśmy odbicie na globalnych rynkach akcji, co wynikało z niższego odczytu inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych – zarówno miesiąc do miesiąca, jak i w porównaniu do oczekiwań analityków.

To rozbudziło nadzieje inwestorów, że cykl podwyżek dokonywanych przez banki centralne dobiega końca i można wypatrywać obniżek stóp procentowych. Moim zdaniem jest to błędne założenie, ponieważ sam spadek poziomu inflacji nie powinien być dużym zaskoczeniem i nie jest on tak istotny. Kluczowe będzie to, na jakim poziomie będzie utrzymywać się inflacja w dłuższym terminie. Wiele czynników wskazuje na to, że ze względów strukturalnych (starzejące się społeczeństwo czy przenoszenie produkcji bliżej konsumenta – deglobalizacja) pozostanie ona przez dłuższy czas na wyższym poziomie niż średnia z ostatnich 20 lat. To może przełożyć się również na docelowy poziom stóp procentowych ustalanych przez banki, a era niskich stóp procentowych dobiegła końca.

Obecnie na rynku mamy do czynienia z sytuacją, gdzie dobre dane z gospodarki oznaczają złe informacje dla rynków finansowych, bowiem wiążą się one z koniecznością dalszego zacieśniania polityki monetarnej. Również każde wystąpienie członków najważniejszych banków centralnych, a w szczególności FED-u, jest przez rynki odbierane w nerwowy sposób, co przekłada się na duże wahania cen akcji.

Do dołka na światowych giełdach – w mojej ocenie – brakuje jeszcze kilku elementów: silniejszego spadku oczekiwań co do przyszłych zysków spółek, odpływów z rynku akcji i wzrostu stopy bezrobocia, co powinno przełożyć się na zmianę retoryki FED-u. Spadki na rynkach w 2022 roku wynikały w dużej mierze ze wzrostu stóp procentowych. Moje obawy o dalsze spadki wynikają z ryzyka pogorszenia się stanu gospodarki światowej.

Pojawiają się opinie, że grudzień może być ostatnim miesiącem większych wydatków konsumentów – związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Od Nowego Roku konsumenci, których siła nabywcza została nadszarpnięta przez inflację, mogą zacząć zaciskać pasa. Dotyczy to również niektórych firm, które przy okazji rozpoczęcia nowego roku kalendarzowego tworzą nowe budżety roczne.

W ramach strategii wciąż przeważone są spółki energetyczne, a kilkanaście procent aktywów stanowi gotówka, która może być wykorzystana do zakupów akcji w przypadku dalszej przeceny na rynkach. Duże znaczenie dla rynków finansowych w najbliższym czasie będą miały informacje dobiegające z Chin. Luzowanie polityki „zero-COVID” jest oczywiście pozytywne dla popytu na ropę naftową, a problemy związane z zakłóceniami łańcuchów dostaw również powinny ustąpić w takim scenariuszu. Ostatnie dane gospodarcze z Chin nie napawają optymizmem. W szczególności spadek importu, co może prowadzić do pogorszenia sytuacji ekonomicznej tego kraju. Pamiętając o tym, że jest to druga największa gospodarka świata, trzeba mieć na uwadze, że może to mieć konsekwencje, które odczuwalne będą na całym świecie.

W listopadzie Strategia Akcji Spółek Strefy Euro zanotowała wzrost o 2,51% przy benchmarku, który wzrósł o 7,42%.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

TAGI: cam,

Simple Share Buttons

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – …

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 4 min