Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Globalny – lipiec 2022

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny Informacja reklamowa

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:

Caspar Globalny zyskał w lipcu 13,40% wobec wzrostu benchmarku o 11,65%.

W lipcu rynek wyceniał „pivot FED-u”, czyli zmianę kierunku polityki monetarnej z restrykcyjnej w stronę luzowania w związku z widmem recesji.

Wielu komentatorów rynku entuzjastycznie zareagowało na lipcowy odczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych, który był niewiele poniżej oczekiwań analityków (logika zachodzi tutaj następująca: skoro mamy szczyt inflacji to nie ma potrzeby kolejnych/agresywnych podwyżek stóp procentowych).

W związku z powyższym, w lipcu zyskiwały akcje:

  • indeks S&P500 wzrósł w dolarze o 9,11%,
  • z kolei technologiczny NASDAQ o 12,55%,

Natomiast rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA spadły z 3,01% do 2,65%.

W mojej ocenie należy być ostrożnym z celebrowaniem szczytu inflacji, nawet jeśli nie zobaczymy już wyższego odczytu niż czerwcowe 9,1% y/y to niekoniecznie szybko wrócimy do przedziału 2-3%. Na odczyt z lipca (8,5% y/y) negatywny wpływ miały ceny energii, które za wszelką cenę obniża administracja Bidena, m.in. uwalniając rezerwy strategiczne ropy naftowej (SPR). Proces ten zakończy się w listopadzie tego roku, wtedy odbędą się także wybory połówkowe (mid-terms) do Kongresu, w których na ten moment według sondaży Demokraci stracą większość w obu izbach, koincydencja?

Dodatkowo w grudniu w życie wejdzie kolejny pakiet europejskich sankcji na Rosję, który powinien ograniczyć import ropy i produktów naftowych z Rosji, co może spowodować wzrost cen na globalnych rynkach. W dalszym ciągu mamy do czynienia ze strukturalnym niedoinwestowaniem w wydobycie węglowodorów, które wraz z końcem SPR i nowymi sankcjami może spowodować wzrost cen energii, a co za tym idzie powodować presję inflacyjną.

Caspar Globalny zyskał w lipcu 13,40% wobec wzrostu benchmarku o 11,65%.

Podobne wpisy:


Nota Prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: ctfi,

Caspar Globalny – lipiec 2022

autor: Piotr Rojda, CFA czas czytania: 2 min