Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar wśród najlepszych – “Parkiet”

Caspar wśród najlepszych - Parkiet

Informacja reklamowa


Zarządzana przez Wojciecha Ksenia Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01 okazała się najlepsza w swojej kategorii w podsumowaniu opublikowanym 26 lutego 2024 roku. Wypracowała stopę zwrotu w wysokości 15,04%.

Zarządzający tak skomentował na łamach gazety sytuację na rynku:

Wojciech Kseń
Inflacja spadła trochę bardziej niż rynek oczekiwał, bo styczniowy odczyt był na poziomie 3,9%. Przyczyną spadku jest bardzo wysoka ubiegłoroczna baza, ale też ustanie rzeczy, które w poprzednim roku wywoływały wysoką inflację, czyli wzrost cen energii i problemy z łańcuchami dostaw. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym walce z inflacją było umocnienie się złotego.

Przestrzegam jednak przed przesadnym optymizmem i uznaniem, że oto zbliżamy się już do końca tej wojny. W drugiej części roku inflacja prawdopodobnie znowu odbije, a jedną z dwóch najważniejszych przyczyn będzie przewidywane i oczekiwane przez ekonomistów zakończenie rządowych tarcz. Chodzi o powrót do 5-procentowego VAT-u na żywność oraz cen prądu. Jeśli to się wydarzy, to można się spodziewać wzrostu inflacji o kilka punktów procentowych.

Drugą przyczyną może być ożywienie gospodarcze i wzrost konsumpcji wywołany wzrostem wynagrodzeń. W styczniu wyniósł on 12,8% i stopa wzrostu wynagrodzeń powinna się utrzymać na poziomie 10% w najbliższych kwartałach, a być może nawet trochę powyżej, bo czekają nas podwyżki o 20% dla pracowników sfery budżetowej oraz o 30% dla nauczycieli. Według niektórych szacunków oznacza to, że wkrótce o ponad 20% wzrosną pensje około jednej czwartej osób zatrudnionych na umowie o pracę. To bez wątpienia nie sprzyja efektywnej walce z inflacją.

Na całym świecie, w Polsce oczywiście również, rynki oczekują obcięcia stóp procentowych. Te oczekiwania wprawdzie się zmniejszyły, ale nadal są wysokie, w Polsce mówi się o obniżce o jeden punkt procentowy w przeciągu roku. Na razie banki centralne umiejętnie przesuwają te oczekiwania, ale presja będzie rosła. Realnym wydaje się być oczekiwanie, że inflację uda się zbić do celu NBP nie wcześniej niż w 2026 roku.

Tworząc naszą Specjalistyczną Strategię Polskich Obligacji Skarbowych, zakładaliśmy ograniczenie do minimum zarówno ryzyka kredytowego, jak i ryzyka stopy procentowej. Strategia opiera się na detalicznych obligacjach skarbowych, co pozwala osiągnąć ten cel, ale daje naszym klientom dodatkowe korzyści, przede wszystkim w postaci ochrony przed inflacją. Większość portfela Specjalistycznej Strategii Polskich Obligacji Skarbowych jest zainwestowana w obligacje indeksowane inflacją, które już po pierwszym roku dają kupon równy inflacji plus marża. W obecnych warunkach daje to szansę na bardzo atrakcyjne oprocentowanie w średnim terminie.

– Wojciech Kseń: Z-ca Dyrektora inwestycyjnego, Szef Zespołu Dealerów i Zarządzający w Caspar Asset Management SA.

Warto dodać, że według „Gazety Giełdy Parkiet” z 26 lutego br. Caspar Asset Management S.A. jest trzecią na polskim rynku firmą zarządzania aktywami najbogatszych klientów – zarówno pod względem wartości aktywów, jak i liczby obsługiwanych inwestorów.


Nota prawna – przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: rynki finansowe,

Caspar wśród najlepszych – “Par…

autor: Piotr Gajdziński czas czytania: 3 min