Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Akcji Polskich

Inwestuje głównie w Polsce.

Więcej: Caspar Akcji Polskich

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: SASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: SZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: SSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela wyższej od rentowności Benchmarku.

Więcej: MASSE

tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Tabela opłatTabela opłat Fundusz Caspar Parasolowy FIO – Pobierz

W przypadku operacji dokonywanych za pośrednictwem Serwisu transakcyjnego Caspar TFI, opłaty za nabycia i umorzenia Jednostek Uczestnictwa wynoszą 0 PLN.

Wysokość opłat za zarządzanie dla jednostek typu A i S podane są na kartach poszczególnych subfunduszy.


  • Subfundusz Caspar Akcji Europejskich – Pobierz
  • Subfundusz Caspar Akcji Polskich – Pobierz
  • Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału – Pobierz
  • Subfundusz Caspar Globalny – Pobierz


Simple Share Buttons