Jesteś tutaj

Tabela opłat

Tabela opłat Fundusz Caspar Parasolowy FIO - Pobierz

W przypadku operacji dokonywanych za pośrednictwem Serwisu transakcyjnego Caspar TFI, opłaty za nabycia i umorzenia Jednostek Uczestnictwa wynoszą 0 PLN.

Wysokość opłat za zarządzanie dla jednostek typu A i S podane są na kartach poszczegolnych subfunduszy. 

  • Subfundusz Caspar Akcji Europejskich - Pobierz
  • Subfundusz Caspar Akcji Polskich - Pobierz
  • Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału - Pobierz
  • Subfundusz Caspar Globalny - Pobierz