Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Akcji Polskich

Inwestuje głównie w Polsce.

Więcej: Caspar Akcji Polskich

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A


Cennik Platformy Transakcyjnej Caspar TFI

  
Założenie i prowadzenie konta na Platformie Funduszy (dostęp do wszystkich funkcjonalności)0
Zamknięcie konta na Platformie Funduszy0
Opłata dystrybucyjna za nabycie jednostek uczestnictwa na subrejestry otwarte za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej0
Opłata za umorzenie jednostek uczestnictwa za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej0
Opłata za zamianę jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami lub zamianę kategorii jednostki w ramach subfunduszu za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej0

* pozostałe koszty i opłaty, które ponosi Klient Caspar TFI określa tabela opłat.

 

OTWÓRZ BEZPŁATNE KONTO
Jedyne czego potrzebujesz, to adres e-mailSimple Share Buttons