Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji

Ryzyko: niskie
Horyzont inwestycyjny: co najmniej 2 lata
Benchmark: Stopa referencyjna NBP
Waluta benchmarku: złoty polski

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i uzyskanie rentowności Portfela wyższej od rentowności Benchmarku.

Wyniki zarządzania

Aktywa:

Od 0 do 100% aktywów wchodzących w skład SMIOB Spec mogą stanowić wyłącznie:

  • obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa,
  • obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa,
  • bony skarbowe,
  • depozyty bankowe w bankach o wysokiej wiarygodności finansowej,
  • środki pieniężne,

z tym zastrzeżeniem, że co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład SIMOB Spec stanowić będą obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

Aktywa wchodzące w skład SMIOB Spec mogą być lokowane zarówno w Notowane, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe.

W ramach strategii zakazane jest:

  • zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie Instrumentów Finansowych.

Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji