Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Specjalistyczna Strategia US Leaders Index

Ryzyko: wysokie
Horyzont inwestycyjny: co najmniej 5 lat
Benchmark: NASDAQ – 100 Index (NDX)
Waluta benchmarku: złoty polski

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i uzyskanie rentowności Portfela wyższej od rentowności Benchmarku.Wyniki zarządzania

Aktywa:

  • Co najmniej 90% aktywów wchodzących w skład US LEADERS będą stanowić Akcje, przy czym co najmniej 65% aktywów wchodzących w skład US LEADERS będą stanowić Akcje spółek wchodzących w skład indeksu Nasdaq – 100 Index (NDX).
  • Środki niezainwestowane w instrumenty, o których mowa powyżej mogą być lokowane w Instrumenty Dłużne.
  • Zaangażowanie w Akcje poszczególnych spółek stanowiących duży udział w indeksie, o którym mowa powyżej może być wysokie, z tym zastrzeżeniem, że co najwyżej 20% aktywów wchodzących w skład US LEADERS mogą stanowić Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot.

W ramach strategii zakazane jest:

  • dokonywanie krótkiej sprzedaży Instrumentów Finansowych,
  • zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie Instrumentów Finansowych.

Specjalistyczna Strategia US Leaders Index