Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka

Ryzyko: wysokie
Horyzont inwestycyjny: co najmniej 3 lata
Benchmark: Stopa zwrotu wyrażona w Euro wynosząca 4% w skali roku
Waluta benchmarku: złoty polski

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela niezależnie od koniunktury rynkowej i uzyskanie rentowności Portfela wyższej od rentowności Benchmarku.

Wyniki zarządzania

Aktywa:

  • W zależności od oceny perspektyw rynku danej kategorii lokat od 0% do 100% aktywów wchodzących w skład MASZ Spec mogą stanowić Akcje, Prawa Pochodne, waluty, Instrumenty Dłużne oraz Instrumenty Pochodne (w szczególności tytuły uczestnictwa w funduszach typu ETF), w tym fundusze typu ETF ujemnie skorelowane z rynkiem akcji.
  • Do 25% aktywów wchodzących w skład MASZ Spec może być zainwestowane w pojedynczy instrument.
  • Aktywa wchodzące w skład MASZ Spec mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład MASZ Spec mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe.
  • Co najwyżej 40% aktywów wchodzących w skład MASZ Spec mogą stanowić Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów.

W ramach strategii zakazane jest:

  • dokonywanie krótkiej sprzedaży Instrumentów Finansowych,
  • zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie Instrumentów Finansowych.

Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka