Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka

Ryzyko: wysokie
Horyzont inwestycyjny: co najmniej 3 lata
Benchmark: Stopa zwrotu wyrażona w Euro wynosząca 4% w skali roku
Waluta benchmarku: złoty polski

Dla kogo jest Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka?

Dla osób liczących na ponadprzeciętne zyski, gotowych ponieść większe ryzyko.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela niezależnie od koniunktury rynkowej i uzyskanie rentowności Portfela wyższej od rentowności Benchmarku.

Wyniki zarządzania

Aktywa:

  • W zależności od oceny perspektyw rynku danej kategorii lokat od 0% do 100% aktywów wchodzących w skład MASZ Spec mogą stanowić Akcje, Prawa Pochodne, waluty, Instrumenty Dłużne oraz Instrumenty Pochodne (w szczególności tytuły uczestnictwa w funduszach typu ETF), w tym fundusze typu ETF ujemnie skorelowane z rynkiem akcji.
  • Do 25% aktywów wchodzących w skład MASZ Spec może być zainwestowane w pojedynczy instrument.
  • Aktywa wchodzące w skład MASZ Spec mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład MASZ Spec mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe.
  • Co najwyżej 40% aktywów wchodzących w skład MASZ Spec mogą stanowić Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów.

W ramach strategii zakazane jest:

  • dokonywanie krótkiej sprzedaży Instrumentów Finansowych,
  • zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie Instrumentów Finansowych.

Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka

Simple Share Buttons