Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar wśród trzech największych

Caspar wśród trzech największych

Informacja reklamowa. Caspar Asset Management S.A. jest trzecią największą w Polsce firmą zarządzającą aktywami zamożnych klientów – zarówno, gdy brać pod uwagę wielkość środków, jak i liczbę klientów.

Tak wynika z niezależnego zestawienia opublikowanego przez „Gazetę Giełdy Parkiet”. W czwartym kwartale ubiegłego roku Caspar Asset Management S.A. zarządzał aktywami o wartości 621,8 mln zł i obsługiwał 181 klientów.

W tym samym artykule „Parkiet” opublikował również komentarz Wojciecha Ksenia, zarządzającego Specjalistyczną Strategią Polskich Obligacji Skarbowych, która wypracowała jeden z najlepszych wyników wśród podobnych inwestycji.

Wojtek Kseń, zarządzający z Caspar AM Rok 2022 charakteryzował się wysoką zmiennością na rynkach finansowych, a na rynku długu ta zmienność była historycznie wysoka. Inflacja rosła dynamicznie i powyżej wszelkich prognoz, banki centralne agresywnie podnosiły stopy procentowe, gwałtownie rosły rynkowe rentowności i to spowodowało straty dla inwestorów na rynku obligacji skarbowych.

Gdy tworzyliśmy naszą Specjalistyczną Strategię Polskich Obligacji Skarbowych, naszym założeniem było ograniczenie do minimum zarówno ryzyka kredytowego, jak i ryzyka stopy procentowej. Strategia opiera się na detalicznych obligacjach skarbowych, co pozwala osiągnąć ten cel, ale daje naszym klientom dodatkowe korzyści, przede wszystkim w postaci ochrony przed inflacją. Większość portfela jest bowiem zainwestowana w obligacje indeksowane inflacją, które już po pierwszym roku dają kupon równy inflacji plus marża. W obecnych warunkach skutkuje to bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem.

W tym roku nadal można się spodziewać podwyższonej zmienności. Inflacja będzie spadała, ale w mojej ocenie ten spadek nie będzie tak duży, jak przewidują optymiści. Jest spore ryzyko, że inflacja pozostanie z nami na dłużej. Jestem też sceptyczny wobec oczekiwań, że już w najbliższych miesiącach banki centralne zaczną luzować politykę pieniężną. To w mojej ocenie założenie nazbyt optymistyczne.

– tłumaczy Wojciech Kseń.

Materiał powstał na podstawie sobotniego wydania czasopisma Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet z 11.02.2023 r. Wskazany materiał jest też źródłem grafiki otwierającej.


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Powyższy komentarz zawiera dane, które służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: rynki finansowe,

Caspar wśród trzech największych

autor: Piotr Gajdziński czas czytania: 3 min