Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Akcji Polskich

Inwestuje głównie w Polsce.

Więcej: Caspar Akcji Polskich

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Polskich – wrzesień 2018

Piotr Przedwojski, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji PolskichPiotr Przedwojski, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Polskich:

We wrześniu 2018 roku mocne spadki szczególnie w segmencie mniejszych spółek notowanych na GPW. Indeks WIG20 spadł o 2,0%, mWIG40 o 1,5%, a sWIG80 o 8,6%. Cały indeks WIG spadł o 2,04%. Wynik CAP to spadek o 1,5%.

PKO TFI obniżają opłaty za zarzadzanie pięcioma funduszami indeksowymi do 0,7% – najwyraźniej w reakcji do tego, że PZU TFI obniżyło opłaty za fundusze zarządzane pasywnie do 0,5%. Warto zauważyć, że oba TFI są kontrolowanego przez tego samego akcjonariusza – Skarb Państwa.

Wartość rynkowa Enea SA to 3,7 mld zł, a plany inwestycyjne spółki to 2,4 mld zł. To oznacza, że relacja wartość rynkowa/inwestycje to 1,5x. Dla porównania, w Gazpromie ta relacja obecnie wynosi 2x (wartość rynkowa Gazpromu to 53 mld dolarów, a nakłady na inwestycje na następny rok to 27 mld dolarów). Warto zauważyć, że Gazprom powszechnie uchodzi za spółkę skrajnie nieefektywną jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy na inwestycje, mimo tego, że jak widać w Enei ta relacja jest gorsza.

Prezes i główny akcjonariusz Kruka, Piotr Krupa, sprzedał akcje spółki za blisko 3 mln zł. Ten sam prezes w lipcu 2018 roku uczestniczył w konferencji, na której dyrektor finansowy Kruka informował inwestorów że „zarząd spółki nie chce sprzedawać swoich akcji i nadal chce nią kierować”.

Emisja obligacji na kwotę 350 mln Bestu została odwołana. Spółka nie podała powodów tego kroku.

Według oficjalnych danych z KNF, kwota pieniędzy pozyskanych z rynku kapitałowego w drodze publicznych emisji nowych akcji do końca września 2018 roku to w 833 mln zł. Zaannualizowana wartość to 1,11 mld zł. Jest to najniższa wartość od 2002 roku (kiedy spółki pozyskały 0,7 mld zł z rynku kapitałowego). Od 2000 roku średniorocznie spółki pozyskiwały rocznie 3,5 mld zł z rynku kapitałowego.

Analogicznie kwoty pozyskiwane średniorocznie przez akcjonariuszy w formie SPO (wtórna oferta publiczna) od roku 2000 roku to 0,9 mld zł. W tym roku w formie wtórnej oferty publicznej akcjonariusze pozyskali zaledwie 0,2 mld zł. Gorzej było tylko w latach 2001-2003 i w 2009 roku.

Wynik CAP to spadek o 1,5%.

TAGI: ctfi,

Simple Share Buttons

Caspar Akcji Polskich – wrzesień 2018…

autor: Piotr Przedwojski czas czytania: 1 min