Dokumenty korporacyjne

08.12.2017 KRS

22.02.2017 Regulamin Zarządu

15.02.2017 Struktura akcjonariatu

15.02.2017 Statut Spółki

19.05.2016 Zarząd i Rada Nadzorcza

04.12.2014 Regulamin Rady Nadzorczej

17.12.2012 Dokument Informacyjny - część serii A,B,C oraz seria H

06.06.2011 Dokument informacyjny - seria E

06.06.2011 Zezwolenie KNF