12.04.2017 KRS

15.02.2017 Struktura akcjonariatu

13.07.2016 Statut Spółki

19.05.2016 Zarząd i Rada Nadzorcza

13.07.2015 Statut spółki

17.12.2012 Dokument Informacyjny - część serii A,B,C oraz seria H

06.06.2011 Dokument informacyjny - seria E

06.06.2011 Struktura akcjonariatu

06.06.2011 Regulamin Zarządu

06.06.2011 Regulamin Rady Nadzorczej

06.06.2011 Zezwolenie KNF