Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A


Bezpieczeństwo CasparLine

Zabezpieczenia Casparline

Bezpieczeństwo jest priorytetem

Robimy wszystko co w naszej mocy, aby platforma CasparLina była zgodna z najnowszymi standardami bezpieczeństwa. Jednak musisz pamiętać, że także od Ciebie zależy czy korzystanie z niej będzie bezpieczne.

W trosce o bezpieczeństwo przekazywania danych poufnych platforma CasparLine wykorzystuje bezpieczny protokół SSL. O szyfrowaniu połączenia świadczy prefiks https przed adresem internetowym oraz ikona zamkniętej kłódki na pasku stanu wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Klikając dwukrotnie na symbol kłódki, można zweryfikować autentyczność certyfikatu. Należy zwrócić uwagę, czy certyfikat został wystawiony dla caspar.com.pl przez Centrum Organization Validation CA SHA2 oraz na datę jego obowiązywania.

Logowanie – dwustopniowa weryfikacja, wygasanie sesji

Aby zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z platformy CasparLine po 10 minutach od momentu, kiedy system wykryje brak aktywności użytkownika na platformie następuje wygaśnięcie sesji, automatyczne wylogowanie i przejście do strony logowania. Co więcej, platforma korzysta z dwustopniowej weryfikacji logowania – najpierw należy zalogować się hasłem, a później dodatkowo podać unikatowy kod SMS.

Adres logowania

Ważne jest, aby do logowania wykorzystywać wyłącznie adres:

– https://casparline.pl

Adres ten został przesłany w wiadomości e-mailowej z adresu kontakt@caspar.com.pl. Użytkownik platformy CasparLine powinien odpowiednio zadbać o poufność danych logowania oraz logować się do platformy wyłącznie osobiście. Zalecamy regularną zmianę hasła do serwisu, jednak od takich zmian ważniejsze jest stosowanie bezpiecznych i unikatowych haseł. Ważne jest również poprawne wylogowanie poprzez kliknięcie „Wyloguj” i w dalszej kolejności zamknięcie okna przeglądarki.

Zasady

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w CasparLine.pl:

 • Przed zalogowaniem upewnij się, że:
  • w polu adresowym przeglądarki internetowej widnieje adres https://casparline.pl,
  • łączysz się ze stroną w trybie szyfrowanym (w pobliżu pola adresowego, w zależności od przeglądarki internetowej, powinna znajdować się ikona kłódki lub nazwa firmy, na którą wystawiono certyfikat bezpieczeństwa),
  • certyfikat bezpieczeństwa został wystawiony na Caspar Asset Management S.A. (można to sprawdzić klikając dwukrotnie na ikonę certyfikatu na pasku adresowym przeglądarki).
 • nie ujawniaj nikomu swojego hasła oraz numeru identyfikującego (NIK),
 • nie zapisuj hasła oraz NIK,
 • w trakcie wpisywania hasła lub NIK upewnij się, że nie pozna ich osoba postronna,
 • okresowo zmieniaj hasło w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa,
 • staraj nie logować się do systemu w miejscach publicznych (hot spoty, kafejki internetowe itp.)

Bezpieczeństwo komputera:

 • pamiętaj o regularnych aktualizacjach systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej,
 • używaj programu antywirusowego i dbaj o jego aktualność,
 • korzystaj z legalnego oprogramowania,
 • nie otwieraj i nie uruchamiaj plików nieznanego pochodzenia,
 • w przypadku korzystania z sieci Wi-Fi w domu – pamiętaj o zabezpieczeniu jej hasłem,
 • korzystając z serwisu CASPARLINE korzystaj tylko z jednego okna przeglądarki,
 • podczas korzystania z serwisu nie używaj klawiszy nawigacyjnych przeglądarki internetowej (np. wstecz, odśwież),
 • po zakończeniu korzystania z serwisu CASPARLINE lub w razie konieczności oddalenia się od komputera zakończ pracę w serwisie korzystając z opcji Wyloguj,
 • używaj osobistego firewalla.

Zasady dotyczące haseł:

 • hasło powinno być tak skonstruowane, by uniemożliwiało łatwe jego odgadnięcie przez osoby niepowołane,
 • jeśli korzystasz z kilku serwisów – używaj innego hasła do każdego z nich,
 • jako haseł nie stosuj imion, dat urodzin oraz innych danych odnoszących się do Twoich bliskich,
 • jeśli podejrzewasz, że ktoś niepowołany poznał hasło, którego używasz – zmień je.

w serwisie CASPARLINE:

 • hasło musi mieć co najmniej 8 znaków,
 • hasło musi zawierać co najmniej 1 znak specjalny (!@#$ itp.),
 • po trzech nieudanych próbach logowania (np. poprzez podanie błędnego hasła) konto zostanie zablokowane.

w przypadku jakichkolwiek podejrzeń co do bezpieczeństwa procesu logowania prosimy o niezwłoczny kontakt z pracownikami Caspar Asset Management S.A. na linii rejestrowanej (061) 8552430 lub z Państwa opiekunem.

w przypadku zablokowania dostępu do konta prosimy o kontakt z pracownikiem Caspar Asset Management S.A. na linii rejestrowanej (061) 8552430, który przeprowadzi proces odblokowania konta i nadania nowego hasła.

Simple Share Buttons