Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A


Bezpieczeństwo CasparLine

Zabezpieczenia Casparline

Bezpieczeństwo jest priorytetem

Robimy wszystko co w naszej mocy, aby platforma CasparLina była zgodna z najnowszymi standardami bezpieczeństwa. Jednak musisz pamiętać, że także od Ciebie zależy czy korzystanie z niej będzie bezpieczne.

W trosce o bezpieczeństwo przekazywania danych poufnych platforma CasparLine wykorzystuje bezpieczny protokół SSL. O szyfrowaniu połączenia świadczy prefiks https przed adresem internetowym oraz ikona zamkniętej kłódki na pasku stanu wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Klikając dwukrotnie na symbol kłódki, można zweryfikować autentyczność certyfikatu. Należy zwrócić uwagę, czy certyfikat został wystawiony dla caspar.com.pl przez Centrum Organization Validation CA SHA2 oraz na datę jego obowiązywania.

Logowanie – dwustopniowa weryfikacja, wygasanie sesji

Aby zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z platformy CasparLine po 10 minutach od momentu, kiedy system wykryje brak aktywności użytkownika na platformie następuje wygaśnięcie sesji, automatyczne wylogowanie i przejście do strony logowania. Co więcej, platforma korzysta z dwustopniowej weryfikacji logowania – najpierw należy zalogować się hasłem, a później dodatkowo podać unikatowy kod SMS.

Adres logowania

Ważne jest, aby do logowania wykorzystywać wyłącznie adres:

– https://casparline.pl

Adres ten został przesłany w wiadomości e-mailowej z adresu kontakt@caspar.com.pl. Użytkownik platformy CasparLine powinien odpowiednio zadbać o poufność danych logowania oraz logować się do platformy wyłącznie osobiście. Zalecamy regularną zmianę hasła do serwisu, jednak od takich zmian ważniejsze jest stosowanie bezpiecznych i unikatowych haseł. Ważne jest również poprawne wylogowanie poprzez kliknięcie „Wyloguj” i w dalszej kolejności zamknięcie okna przeglądarki.

Zasady

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w CasparLine.pl:

 • Przed zalogowaniem upewnij się, że:
  • w polu adresowym przeglądarki internetowej widnieje adres https://casparline.pl,
  • łączysz się ze stroną w trybie szyfrowanym (w pobliżu pola adresowego, w zależności od przeglądarki internetowej, powinna znajdować się ikona kłódki lub nazwa firmy, na którą wystawiono certyfikat bezpieczeństwa),
  • certyfikat bezpieczeństwa został wystawiony na Caspar Asset Management S.A. (można to sprawdzić klikając dwukrotnie na ikonę certyfikatu na pasku adresowym przeglądarki).
 • nie ujawniaj nikomu swojego hasła oraz numeru identyfikującego (NIK),
 • nie zapisuj hasła oraz NIK,
 • w trakcie wpisywania hasła lub NIK upewnij się, że nie pozna ich osoba postronna,
 • okresowo zmieniaj hasło w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa,
 • staraj nie logować się do systemu w miejscach publicznych (hot spoty, kafejki internetowe itp.)

Bezpieczeństwo komputera:

 • pamiętaj o regularnych aktualizacjach systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej,
 • używaj programu antywirusowego i dbaj o jego aktualność,
 • korzystaj z legalnego oprogramowania,
 • nie otwieraj i nie uruchamiaj plików nieznanego pochodzenia,
 • w przypadku korzystania z sieci Wi-Fi w domu – pamiętaj o zabezpieczeniu jej hasłem,
 • korzystając z serwisu CASPARLINE korzystaj tylko z jednego okna przeglądarki,
 • podczas korzystania z serwisu nie używaj klawiszy nawigacyjnych przeglądarki internetowej (np. wstecz, odśwież),
 • po zakończeniu korzystania z serwisu CASPARLINE lub w razie konieczności oddalenia się od komputera zakończ pracę w serwisie korzystając z opcji Wyloguj,
 • używaj osobistego firewalla.

Zasady dotyczące haseł:

 • hasło powinno być tak skonstruowane, by uniemożliwiało łatwe jego odgadnięcie przez osoby niepowołane,
 • jeśli korzystasz z kilku serwisów – używaj innego hasła do każdego z nich,
 • jako haseł nie stosuj imion, dat urodzin oraz innych danych odnoszących się do Twoich bliskich,
 • jeśli podejrzewasz, że ktoś niepowołany poznał hasło, którego używasz – zmień je.

w serwisie CASPARLINE:

 • hasło musi mieć co najmniej 8 znaków,
 • hasło musi zawierać co najmniej 1 znak specjalny (!@#$ itp.),
 • po trzech nieudanych próbach logowania (np. poprzez podanie błędnego hasła) konto zostanie zablokowane.

w przypadku jakichkolwiek podejrzeń co do bezpieczeństwa procesu logowania prosimy o niezwłoczny kontakt z pracownikami Caspar Asset Management S.A. na linii rejestrowanej (061) 8552430 lub z Państwa opiekunem.

w przypadku zablokowania dostępu do konta prosimy o kontakt z pracownikiem Caspar Asset Management S.A. na linii rejestrowanej (061) 8552430, który przeprowadzi proces odblokowania konta i nadania nowego hasła.