Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna

Ryzyko: wysokie
Horyzont inwestycyjny: co najmniej 5 lat
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI)
Waluta benchmarku: złoty polski

Dla kogo jest Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna?

Dla osób liczących na ponadprzeciętne zyski, gotowych ponieść większe ryzyko.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i uzyskanie rentowności Portfela wyższej od rentowności Benchmarku.

Wyniki zarządzania

Aktywa:

  • W skład SELEKT może wchodzić co najwyżej 51 różnych Instrumentów Finansowych.
  • Od 50% do 100 % aktywów wchodzących w skład SELEKT będą stanowić akcje bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będą inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych.
  • Aktywa wchodzące w skład SELEKT mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład SELEKT mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe.
  • Co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład SELEKT mogą stanowić Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów.

W ramach strategii zakazane jest:

  • dokonywanie krótkiej sprzedaży Instrumentów Finansowych,
  • zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie Instrumentów Finansowych.

Strategia Akcyjna Selektywna

Simple Share Buttons