Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Subfundusz Caspar Stabilny – odpowiedź na potrzeby Klientów

Subfundusz Caspar Stabilny jako odpowiedź na potrzeby Klientów, logo firmy

Miło nam poinformować, że nastąpiła finalizacja znaczącej zmiany w funkcjonowaniu subfunduszu Caspar Akcji Polskich. Zmiany objęły nazwę – od tego dnia subfundusz będzie się nazywał Caspar Stabilny – ale przede wszystkim zmianę strategii inwestycyjnej.

Zmiana polityki inwestycyjnej – subfundusz Caspar Stabilny

Caspar Stabilny stanie się funduszem mieszanym stabilnego wzrostu, inwestującym w akcje spółek z rynku globalnego oraz w obligacje – przede wszystkim w obligacje skarbowe. Uzupełnieniem portfela będą też obligacje korporacyjne, emitowane przez spółki o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Caspar Stabilny będzie oczywiście działał w ramach Caspar Parasolowy FIO, a zarządzać nim będą uznani specjaliści od inwestowania globalnego – Błażej Bogdziewicz, CFA oraz Piotr Rojda, CFA.

Powody zmiany

Powodem zmiany są wyniki na polskim rynku kapitałowym, który zarówno w naszej ocenie, jak i w opinii naszych klientów, nie wypracowuje zadowalających wyników. Z drugiej strony, kompetencje zarządzających Grupy Caspar obejmują rynek globalny, w tym amerykański, europejski oraz azjatycki – gdzie od wielu lat trwa hossa. Nasze fundusze inwestujące na tych rynkach wypracowują dla klientów wysokie stopy zwrotu.

Subfundusz Caspar Stabilny odpowiedzią na potrzeby Klientów

Subfundusz Caspar Stabilny jest też odpowiedzią na obecną sytuację na rynku. Caspar Stabilny będzie funduszem bardziej konserwatywnym niż nasze flagowe produkty – Caspar Akcji Europejskich oraz Caspar Globalny. Dobrze uzupełniającym paletę naszych produktów inwestycyjnych. Portfel dzieli się na część dłużną i akcyjną. Część akcyjna pozwala generować wyniki, zaś część dłużna zabezpiecza na wypadek silnych spadków na rynkach akcji.

Risk Parity – eliminacja zmienności

Koncepcja zarządzania portfelem inwestycyjnym, zgodnie z którą każda klasa aktywów wchodząca w skład powinna mieć taką samą kontrybucję do ryzyka całego portfela. Metoda Risk-Parity będzie wyłącznie jednym z czynników determinujących podejmowanie przez zarządzających decyzje – nie zastąpi ich pracy.

W ofercie funduszy inwestycyjnych Caspar TFI S.A. możesz znaleźć subfundusze otwarte, a także fundusz inwestycyjny zamknięty.


Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

TAGI: rynki finansowe,

Simple Share Buttons

Subfundusz Caspar Stabilny – odpowiedź…

autor: Caspar TFI czas czytania: 1 min