Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Ochrony Kapitału – grudzień 2017

Wojtek Kseń, zarządzający subfunduszem Caspar Ochrony Kapitału Wojtek Kseń, zarządzający subfunduszem Caspar Ochrony Kapitału:

Rok 2017 okazał się wyjątkowy pod względem siły polskiej gospodarki. Wzrost PKB zbliżający się do 5% rok do roku w drugim semestrze (mimo braku specjalnego odbicia w inwestycjach), inflacja przekraczająca 2% (po 2,5-rocznym okresie deflacji), rekordowo niska stopa bezrobocia, silne tempo wzrostu płac i sprzedaży detalicznej oraz niski deficyt budżetowy – to pozytywy, które niewielu przewidywało jeszcze rok temu.

Rok 2017 był również udany na rynku polskich obligacji skarbowych, co można by uznać za paradoksalne w tak silnym otoczeniu makroekonomicznym. Rentowności polskich papierów zakończyły rok na poziomach niższych o 20 do 30 punktów bazowych w porównaniu do tych z końca poprzedniego roku: 1,72% na 2-letnich, 2,68% na 5-letnich i 3,30% na 10-letnich.

Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału odnotował w grudniu 2017 roku wzrost o 0,22%, a w całym 2017 roku dał zarobić +2,87% (wobec wzrostu benchmarku w tym okresie o 1,48%). W dłuższej perspektywie, wartość jednostki subfunduszu wzrosła o 3,85% w ostatnich dwóch latach i 5,94% w ostatnich trzech latach (do 29.12.2017 roku).

Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału odnotował w dwóch pierwszych miesiącach 2018 roku wzrost o 0,60% (wobec wzrostu benchmarku w tym okresie o 0,24%). W dłuższej perspektywie, wartość jednostki subfunduszu wzrosła o 3,10% w ostatnich dwunastu miesiącach i 4,11% w ostatnich dwóch latach (do 28/02).

Przypominamy, że w ramach subfunduszu Caspar Ochrony Kapitału nie podejmujemy ryzyka walutowego, a ryzyko kredytowe emitenta jest ograniczone do ryzyka kredytowego Skarbu Państwa (inwestujemy wyłącznie w polskie obligacje skarbowe) i ograniczamy ryzyko stopy procentowej (koncentrujemy się na papierach o najkrótszych terminach wykupu i na obligacjach ze zmiennym kuponem). Ta ostrożna polityka inwestycyjna ma na celu ochronę kapitału klientów w terminie pół roku i dłuższym.


Platforma Transakcyjna Caspar TFI - tutaj możesz nabyć jednostki uczestnictwa subfunduszu Caspar Ochrony Kapitału

TAGI: ctfi,

Caspar Ochrony Kapitału – grudzień 20…

autor: Wojtek Kseń czas czytania: 1 min