Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Stabilny w „Parkiecie”

Caspar Stabilny w „Parkiecie” - subfundusz dla każego

Gazeta Giełdy „Parkiet” opublikowała propozycje firm zarządzających na drugie półrocze 2019 roku. Caspar TFI poleca klientom przede wszystkim subfundusz Caspar Stabilny.

Dlaczego warto sprawdzić subfundusz Caspar Stabilny?

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny, w następujący sposób tłumaczy na łamach „Parkietu” zalety tego produktu.

Piotr Rojda, CFA - zarządzający z Caspar Asset Management SA
Subfundusz stabilnego wzrostu adresowany jest do inwestorów akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne. W skład portfela wchodzą polskie i amerykańskie instrumenty dłużne oraz wyselekcjonowany globalny komponent akcyjny, wynoszący maksymalnie 35% wartości aktywów subfunduszu. Część dłużna ma przede wszystkim na celu ochronę wartości portfela.

W sytuacji stresu na rynku akcji, czy obniżek stóp procentowych przez banki centralne w celu mitygowania ryzyka recesji, amerykańskie obligacje skarbowe powinny zyskiwać na wartości. Część akcyjną stanowią starannie wyselekcjonowane spółki z całego świata, których działalność wpisuje się w trendy zmieniające globalną gospodarkę, takie jak handel elektroniczny i mobilny, digitalizacja, elektryfikacja transportu czy nowe media. Zarządzający koncentrują się na jakości i potencjale poszczególnych firm, a nie wybranych gospodarek, dzięki czemu ekspozycja akcyjna jest wysoce zdywersyfikowana geograficznie oraz sektorowo.

W ofercie funduszy inwestycyjnych Caspar TFI S.A. możesz znaleźć subfundusze otwarte, a także fundusz inwestycyjny zamknięty.


Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

TAGI: rynki finansowe,

Simple Share Buttons

Caspar Stabilny w „Parkiecie”

autor: Piotr Gajdziński czas czytania: 1 min