Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Caspar wśród liderów rynku

„Parkiet”, najbardziej miarodajne pismo śledzące procesy zachodzące na polskim rynku kapitałowym, podsumował rok 2015. Caspar Asset Management SA znalazł się wśród najlepszych.<

Strategia Akcji Środkowej i Wschodniej Europy wypracowała w ubiegłym roku stopę zwrotu w wysokości 7,3% i była jedną z dwóch najlepszych jeśli chodzi o portfele akcji zagranicznych – podsumował Jan Morbiato w „Parkiecie” z 25 stycznia 2016 roku. To jeszcze jeden dowód profesjonalnego przygotowania naszych zarządzających i doskonałego przeglądu sytuacji na rynkach. „W 2015 roku w Strategii Akcyjnej Środkowej i Wschodniej Europy najbardziej zarobiliśmy na rynku austriackim oraz polskim. Uniknęliśmy spadków na rynku tureckim” – tłumaczył w „Parkiecie” działania zarządzających Piotr Przedwojski, wiceprezes Caspar Asset Management SA.

Prognoza na 2016 rok:

Piotr Przedwojski przewiduje, że rozpoczęty niedawno rok nie będzie, podobnie jak miniony, łatwy dla inwestorów. „Warto zwrócić uwagę, że spadki na rynkach towarowych i rynkach wschodzących trwają już 1,5 roku. To historyczny spadek, który należy określić jako długi. Jeśli zapowiadane podwyżki stóp w Stanach Zjednoczonych nie dojdą w 2016 roku do skutku na przykład z powodów bieżącej sytuacji na rynku lub wyborów prezydenckich w USA, to dolar także nie powinien się umacniać – tłumaczył w „Parkiecie”. – A to z kolei powinno oznaczać pomyślniejsze wiatry przynajmniej na niektórych rynków wschodzących. Dotyczy to przede wszystkim takich państw, jak Polska czy Turcja, dla których spadek cen ropy jest korzystny. Oczywiście pod warunkiem, że w tych krajach nie zmaterializuje się poważniejsze ryzyko polityczne.

Caspar wśród największych!

Warto też dodać, że – jak wynika z zestawienia „Parkietu” z 25 stycznia 2016 roku – Caspar Asset Management SA był w ubiegłym roku trzecią na polskim rynku firmą zarządzającą portfelami zamożnych klientów jeśli chodzi o liczbę obsługiwanych osób i czwartą jeśli brać pod uwagę wielkość aktywów. Warto dodać, że większą liczbą klientów i większymi aktywami mogą się pochwalić jedynie firmy asset management należące do korporacji bankowych.

Simple Share Buttons

Caspar wśród liderów rynku

autor: Piotr Gajdziński czas czytania: <1 min