Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Tureckich – wrzesień 2017

Piotr Rojda, młodszy zarządzający subfunduszem Caspar Akcji TureckichPiotr Rojda, młodszy zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Tureckich:

Caspar Akcji Tureckich odnotował we wrześniu 2017 roku spadek o 5,56%, podczas gdy benchmark spadł o 7,79%. W horyzoncie ostatnich trzech lat subfundusz odnotował stopę zwrotu w wysokości 14,53%, natomiast wynik benchmarku był znacznie gorszy i wyniósł 1,76%.

Wskaźnik aktywności gospodarczej PMI wyniósł we wrześniu w Turcji 53,5 pkt, co oznacza kolejny, siódmy z rzędu, odczyt powyżej poziomu 50 pkt. Dla przypomnienia, wskazanie powyżej 50 punktów oznacza ogólną poprawę koniunktury gospodarczej. Pozytywnie na wrześniowy PMI wpłynął wzrost nowych zamówień, a także wzrost produkcji i zatrudnienia.

25 września 2017 odbyło się referendum niepodległościowe w irackim Kurdystanie, zakończone około 90-procentowym poparciem dla niepodległości. Wizja niepodległych Kurdów w Iraku nie podoba się prezydentowi Erdoganowi, w rządzonej przez niego Turcji Kurdowie stanowią około 20% populacji. Prezydent Turcji zagroził, że odetnie rurociągi, które transportują ropę z północnego Iraku. Przerwa w dostawach irackiej ropy najprawdopodobniej spowoduje wzrost ceny czarnego złota, co jest niekorzystne dla Turcji będącej importerem ropy. Dodatkowo Irak jest trzecim największym kierunkiem eksportowym Turcji odpowiadając za około 5,5% tureckiego eksportu, stąd przedłużające się sankcje również nie są w interesie Erdogana.

Tureckie Ministerstwo Finansów zapowiedziało pod koniec września planowane zmiany w stopach podatkowych. Między innymi podatek korporacyjny dla przedsiębiorstw działających w sektorze finansowym ma wzrosnąć z 20% do 22%. Turcy chcą objąć podatkiem VAT nierezydentów świadczących usługi online dla lokalnych klientów. Dotychczasowa 27-procentowa stopa podatku dochodowego, mająca zastosowanie do trzeciego progu, ma zostać podniesiona do 30%. Zmiany obejmą także podatki od pojazdów mechanicznych, gier i zakładów, dochodów z najmu czy zysków kapitałowych. Proponowane zmiany budzą obawy o stan tureckich finansów publicznych.

Caspar Akcji Tureckich – wrzesień 2017: spadek o 5,56%, podczas gdy benchmark spadł o 7,79%.


Platforma Transakcyjna Caspar TFI - tutaj możesz nabyć jednostki uczestnictwa subfunduszu Caspar Akcji Tureckich

TAGI: ctfi,

Simple Share Buttons

Caspar Akcji Tureckich – wrzesień 2017…

autor: Piotr Rojda czas czytania: 1 min