Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Specjalistyczna Strategia Globalna ETF – październik 2022

Czy grozi nam stagflacja? Mateusz Janicki, zarządzający Specjalistyczną Strategią Globalną ETF:

Specjalistyczna Strategia Globalna ETF w październiku zanotowała wzrost o 8,18% przy benchmarku, który wzrósł o 1,20%.

Na rynkach finansowych utrzymuje się zmienność, która wynika z wysokiego poziomu niepewności. Wystarczy spojrzeć na prognozy inflacji czy stóp procentowych, które były publikowane rok temu, i porównać je z rzeczywistymi danymi.

Dotyczy to zarówno Polski, jak i całego świata. Informacje, które napływają, wciąż są zaskoczeniem i prawdopodobnie w najbliższym czasie się to nie zmieni. O ile rynki akcji ostatnio się przeceniły, o tyle prognozy analityków odnośnie do przyszłych zysków spółek nie zmieniły się w istotny sposób i to może być ważnym czynnikiem zmienności w najbliższym czasie.

Marże spółek wciąż utrzymują się na wysokim poziomie. W czasie pandemii spółki mogły stosunkowo łatwo przerzucać rosnące koszty na konsumentów, którzy wspierani byli licznymi programami socjalnymi. Jednak wraz ze zbliżającą się recesją może się to zmienić, gdy siła nabywcza konsumentów ucierpi i będą oni bardziej ostrożni w kwestii wydatków. Szczególnie dotkliwe dla konsumentów będą rosnące koszty energii w Europie. Firmy produkcyjne w Europie również będą musiały zmierzyć się z tymi kosztami. Są one już teraz widoczne w inflacji producentów – PPI w Niemczech wynosi ponad 45% rok do roku, a baza wcale nie jest niska. Dla porównania PPI w Stanach Zjednoczonych to zaledwie 8%, co na tle danych historycznych i tak jest wysoką wartością.

Sentyment do akcji jest naprawdę słaby, szczególnie wśród zarządzających, ale również wśród inwestorów indywidualnych. Jednocześnie nie obserwowaliśmy jeszcze odpływów z rynku jako całości (część środków została przetransferowana ze spółek akcji europejskich do amerykańskich). Wydaje się, że to się nie zmieni, dopóki inwestorzy nie będą mieli silnego powodu do sprzedaży akcji – np. wzrost poziomu bezrobocia lub utrzymująca się przez długi okres inflacja osłabiająca siłę nabywczą. Jednak, dopóki to nie nastąpi rynek będzie poszukiwał powodu do entuzjazmu, jak chociażby spadek poziomu inflacji w Stanach Zjednoczonych. W mojej ocenie istnieje duże ryzyko, że inflacja, nawet jeśli spadnie, to będzie się utrzymywać na poziomie wyższym niż w przeszłości ze względu na czynniki strukturalne, w szczególności demografię. To oznacza również, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych nie wrócą w najbliższym czasie do rekordowo niskich poziomów. Po drugie rynek wciąż oczekuje obniżek stóp procentowych pod koniec 2023 roku. Dla mnie jest to mało prawdopodobny scenariusz, ponieważ w mojej ocenie FED będzie chciał uniknąć błędu z lat ’70 ubiegłego wieku, kiedy stopy procentowe były obcięte zbyt wcześnie, co doprowadziło do powrotu inflacji.

Ze względu na obecne otoczenie makroekonomiczne w ramach strategii przeważone są spółki energetyczne i firmy z obszaru dóbr podstawowych. Te pierwsze ze względu na politykę energetyczną, która doprowadziła do niedoinwestowania obszaru wydobycia węglowodorów, a jej skutki będziemy obserwować jeszcze przez wiele lat. Te drugie jako stosunkowo bezpieczne źródło dywidend, ponieważ ich biznes nie jest w istotnym stopniu zależny od kondycji gospodarki.

Specjalistyczna Strategia Globalna ETF w październiku zanotowała wzrost o 8,18% przy benchmarku, który wzrósł o 1,20%.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

TAGI: cam,

Specjalistyczna Strategia Globalna ETF –…

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 4 min