Jesteś tutaj

Zarobić w tym czasie dała jedynie Strategia zarządzana przez Caspar AM

27.04.2018
Piotr Gajdziński

Strategia Akcji Skoncentrowanych Caspar Asset Management SA okazała się najlepsza w rankingu „Parkietu” podsumowującym pierwszy kwartał br.

Andrzej Pałasz, dziennikarz Gazety Giełdy „Parkiet” napisał: „W pierwszych trzech miesiącach roku średnia strata portfeli typowo akcyjnych wyniosła 4,86. Zarobić w tym czasie dała jedynie Strategia Akcji Skoncentrowanych zarządzana przez Caspar AM”. Redaktor Andrzej Pałasz dodał także, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zarządzana przez Błażeja Bogdziewicza Strategia Akcji Skoncentrowanych wypracowała stopę zwrotu w wysokości 20,4%.

Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcji Skoncentrowanych:

Szukamy okazji inwestycyjnych na całym świecie. Nie próbujemy przewidywać zmian kursów akcji, tylko inwestujemy w dobrze zarządzane spółki, które powinny zyskiwać na trendach, które będą kształtowały światową gospodarkę. W wielu branżach obserwujemy bardzo silne zmiany, takie jak wzrost wykorzystania danych czy automatyzacja, które przez niektóre spółki będą wykorzystywane do wzrostu biznesu. Na takich spółkach będziemy się koncentrować.

Nadal będziemy inwestowali w spółki z sektorów, w których obserwujemy mocne i pozytywne trendy, czyli na przykład oprogramowanie dla przedsiębiorstw, e-commerce i produkcja półprzewodników. Wśród niektórych komentatorów i inwestorów ugruntowane jest przekonanie, że sektor technologiczny jest wyraźnie droższy od szerokiego rynku akcji. Tymczasem wskaźnik EV/EBITDA, który pokazuje relacje wartości spółki (zarówno akcji, jak i długu finansowego) do zysku, na poziomie EBITDA dla indeksu MSCI World prognozowany dla roku przyszłego wynosi 9,4, natomiast w przypadku indeksu MSCI World Information Technology 10,5, czyli tylko nieco więcej. Indeks MSCI World Information Technology charakteryzuje się wyższym prognozowanym tempem wzrostu przychodów oraz wyższą stopa zwrotu z kapitału.

W tym roku akcje amerykańskie przyniosą prawdopodobnie dochód w postaci dywidend i buybacków na poziomie ok. 5% lub wyższym, co oznacza, że amerykańskie spółki zasilą swoich akcjonariuszy kwotą powyżej 1200 mld USD, z czego zapewne część powróci na rynek akcji.

W rankingu „Parkietu” Caspar Asset Management SA zajął trzecie miejsce pod względem wielkości aktywów i czwarte pod względem liczby klientów.