Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>Hasło do logowania

Hasło do logowania | CASPAR

Podstawowe zasady dotyczące haseł:

  • hasło musi zawierać minimum 8 znaków, co najmniej jedną wielką literę oraz jedną cyfrę lub znak specjalny (np. !, #, %),
  • hasło powinno być tak skonstruowane, by uniemożliwiało łatwe jego odgadnięcie przez osoby niepowołane,
  • jeśli korzystasz z kilku serwisów – używaj innego hasła do każdego z nich,
  • jako haseł nie stosuj imion, dat urodzin oraz innych danych odnoszących się do Ciebie lub Twoich bliskich,
  • jeśli podejrzewasz, że ktoś niepowołany poznał hasło, którego używasz – zmień je. Hasło może zostać ponownie zdefiniowane w zakładce „Ustawienia”,
  • po trzech nieudanych próbach logowania (np. poprzez podanie błędnego hasła) konto zostanie zablokowane,
  • zalecamy okresową zmianę hasła w celu ochrony konta przed nieautoryzowanym dostępem.

Zmiana hasła na Platformie Transakcyjnej Caspar TFI

Hasło dostępu do Platformy Transakcyjnej możesz zmienić w każdej chwili, wystarczy zalogować się do Platformy, przejść do sekcji ustawienia, a następnie w zakładce „Hasło do konta” dokonać zmiany.

Przypominamy, że hasło do Platformy Transakcyjnej (hasło do logowania) musi mieć co najmniej 8 znaków (w tym małe i wielkie litery, 1 znak specjalny np. @#$%^&*! lub 1 cyfrę).Simple Share Buttons