Jesteś tutaj

Caspar TFI SA zawiadomił Alior Bank SA, że wypowiada zawartą w 2013 roku umowę o dystrybucji

Caspar TFI SA zawiadomił Alior Bank SA, że wypowiada zawartą w 2013 roku umowę o dystrybucji przez bank jednostek uczestnictwa Caspar Parasolowy FIO tego Towarzystwa.

Po starannej analizie sytuacji rynkowej Zarząd Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA postanowił skoncentrować się na sprzedaży swoich funduszy przede wszystkim poprzez dystrybutorów, którzy w swoich działaniach kładą nacisk na oferowanie funduszy o wysokim poziomie płynności i dlatego koncentrują się na klientach poszukujących produktów rynku kapitałowego, w tym funduszy akcji zagranicznych. Istotne znaczenie w naszej strategii zyskuje również stale rosnąca sprzedaż funduszy Caspara przez Internet na nowatorskiej Platformie Transakcyjnej Caspar TFI” – tłumaczy Tomasz Salus, prezes Caspar TFI SA.

Obecnie w ofercie Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA jest Caspar Parasolowy FIO, który składa się z pięciu subfunduszy – Caspar Akcji Europejskich, Caspar Globalny, Caspar Ochrony Kapitału, Caspar Akcji Tureckich oraz Caspar Akcji Polskich. Caspar TFI SA zarządza również dwoma Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi i obecnie aktywnie rozwija tę część biznesu.

Zarząd szacuje, że na początku 2018 roku wartość aktywów zarządzanych przez Spółkę funduszy przekroczy 0,5 mld zł.

 

platforma transakcyjna Caspar TFI