Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – czerwiec 2022

Mateusz Janicki pisze: wysoki poziom inflacji

Mateusz Janicki, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Informacja reklamowa

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w czerwcu spadek o 6,53%, podczas gdy benchmark spadł o 5,61%.


Za nami pierwsze półrocze, które było wypełnione negatywnymi niespodziankami. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim wybuch wojny w Ukrainie i utrzymujący się wysoki poziom inflacji.

W kontekście rynku europejskiego szczególnie istotną datą będzie 21 lipca 2022 r., ponieważ od 11 lipca gaz z Rosji przestanie płynąć przez gazociąg Nord Stream 1 ze względu na planowany remont, który ma zakończyć się właśnie 21 lipca. Już teraz przesył gazu z Rosji do Niemiec ograniczony jest o 60%. Brak jego wznowienia istotnie podniesie ryzyko przejściowych przerw w dostawach gazu zimą, w szczególności do przedsiębiorstw niemieckich – co byłoby ogromnym ciosem w niemiecką gospodarkę. Co więcej, nawet jeśli gaz popłynie jak dotychczas – czyli ograniczony o 60% – wspomniane ryzyko istnieje. Dodatkowo sytuacja na rynku gazu w Europie pogorszyła się ze względu na problemy amerykańskiego terminala LNG Freeport, który odpowiada za około 16% amerykańskiego eksportu.

Obecnie jedynie pojedyncze spółki przemysłowe wskazują na spadek zamówień. Oznacza to, że albo spadek zamówień dopiero przyjdzie albo firmom, szczególnie europejskim, nie przeszkadza fakt, że ceny energii w ostatnim czasie wzrosły kilkukrotnie w porównaniu do ostatnich kilku lat. O ile w ciągu ostatniego roku firmy były w stanie przerzucać wyższe koszty energii na klientów, co widoczne było w danych o inflacji, o tyle w przyszłości może być to trudniejsze ze względu na pogorszenie sytuacji samych konsumentów. Rynek zakłada, że w momencie, gdy wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą się zakończy, problemy znikną. Ale po pierwsze to się szybko nie stanie, a po drugie nawet jeśli to nastąpi – to problemy się tak po prostu nie rozwiążą. Wiele wskazuje na to, że jest to wojna na wyniszczenie, a agresorowi zależy, żeby trwała jak najdłużej, ponieważ wtedy jej skutki odczują też kraje zachodu.

Z negatywnych informacji warto zwrócić też uwagę, że część firm produkcyjnych w ostatnim czasie istotnie zwiększyła poziom zapasów. Niektóre z nich zrobiły to świadomie w celu ograniczenia ryzyka braku kluczowych komponentów, a w przypadku innych wynikało to po prostu z braku tych komponentów i wzrostu cen wspomnianych zapasów. Po pierwsze może mieć to charakter deflacyjny, a po drugie może powodować presję na marże tych firm, które często są blisko rekordowych poziomów. Nawet jeżeli szczyt inflacji jest już za nami, to nie pozwoli to ograniczyć jej w znaczącym stopniu, ponieważ cały czas będziemy się borykać z wysokimi cenami energii czy też żywności. Te drugie w ostatnim czasie spadły, ale sentyment wśród rolników jest bardzo słaby, co wynika z rosnących kosztów, jakie muszą ponosić – w szczególności cen paliw i nawozów. To bynajmniej nie zachęca ich do myślenia o zwiększaniu produkcji czy inwestycjach w nowe maszyny.

Czytając różne komentarze rynkowe, możemy trafić na przewidywania mówiące o tym, ile czasu potrwa jeszcze obecna słabość rynku. Prognozy te często oparte są na zachowaniu rynku w przeszłości. Oczywiście wizja dokładnej daty dołka obecnej bessy jest bardzo kusząca, jednak należy pamiętać, że każdy kryzys rządzi się swoimi prawami. Ma inne podstawy i dzieje się w innym otoczeniu.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w czerwcu spadek o 6,53%, podczas gdy benchmark spadł o 5,61%.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: ctfi,

Caspar Akcji Europejskich – czerwiec 20…

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 3 min