Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Polskich – luty 2019

Piotr Przedwojski, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Polskich - akcje polskie CasparPiotr Przedwojski, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Polskich:

W lutym 2019 roku mieszany obraz rynku na GPW: WIG20 spadł o 2,0%, mWIG40 wzrósł o 1,4%, a sWIG80 o 5,0%. Cały indeks WIG spadł o 0,7%. Wynik wypracowany przez subfundusz Caspar Akcji Polskich był lepszy – jednostka nie zmieniła wartości.

W Polskim Holdingu Nieruchomości planowana jest emisja aportowa (niepieniężna) niepubliczna (prywatna, bez prawa poboru) dla Ministerstwa Skarbu Państwa, który ma 70% akcji PHN. Aportem mają być niepłynne aktywa w formie akcji spółek, których głównymi aktywami są nieruchomości. Warto zwrócić uwagę, że jest to transakcja z akcjonariuszem, na dodatek akcjonariuszem dominującym, i choć dopuszczalna w myśl obowiązującego obecnie Kodeksu Spółek Handlowych, to trzeba pamiętać, że na gruncie starego kodeksu handlowego (jak równie zgodnie z regulacjami międzynarodowymi), taka transakcja może być głosowana z wyłączeniem akcjonariusza, którego dotyczy. Zgodnie z zasadą, że nie można być sędzią we własnej sprawie, a akcjonariusze „wspólnie zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu” zgodnie z art. 3 KSH. Należy też dodać, że gdy choć jeden akcjonariusz zaskarży projekt tej uchwały, wtedy również główny akcjonariusz nie będzie mógł jej głosować, ponieważ wystąpi spór.

Zarząd Redan chce jak najszybciej wyłączyć Textilmarket (TXM) ze struktury grupy, aby nie konsolidować ich wyników. Sprzedaż TXM do inwestora zewnętrznego jest zdaniem Zarządu mało realna. Dla przypomnienia, TXM przeprowadziło IPO w roku 2017 po 5 zł, a obecnie kurs wynosi 0,18 zł. Spółka TXM w grudniu 2016 roku przeprowadziła IPO i pozyskała 20 mln zł, tymczasem dzisiaj cała spółka jest warta 7 mln zł.

Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, w Sejmie o ustawie z 28 grudnia 2018 roku zamrażającej ceny energii: „Ta ustawa cofa nas o trzydzieści lat, to koniec słowa rynek, koniec ogromnych wysiłków branży energetycznej, aby rynek funkcjonował w sposób normalny”. Prezes URE wskazał na kontrakty długoterminowe, które miały gwarantować opłacalność produkcji energii, które UE uznała za zaburzające konkurencję. Ponadto prezes URE zwrócił uwagę, że za produkcję 90% energii odpowiadają spółki państwowe, co oznacza „daleko posuniętą koncentrację”, a rząd zamiast inwestować wpływy z C02 w źródła niskoemisjne, przekazuje je odbiorcom, czyli przejada. Warto wspomnieć, że wpływy z C02 skończą się już za kilka lat.

CBA zatrzymało Adama Purwina, byłego prezesa PKP i kilku byłych członków Zarządu za transakcję kupna za 103 mln euro czeskiej spółki AWT. Zdaniem prokuratury, szkoda wyrządzona PKP Cargo to 250 mln zł. Ale sama PKP Cargo odpisała jedynie 33,3 mln zł. Obecna wartość bilansowa AWT w bilansie to 499 mln zł. Oprócz Zarządu sprawozdania finansowe podpisuje również audytor, biorąc – podobnie jak zarząd –odpowiedzialność za treści zawarte w dokumencie. Ciekawe, że przewodniczącego Rady Nadzorczej, Jakuba Karnowskiego, nie udało się zatrzymać, bo … wyjechał z kraju i odpisuje z zagranicy, że m.in. „ten zakup wielokrotnie chwalił premier Morawiecki, jeszcze jako doradca premiera Tuska”.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) kompletnie zaskoczyła rynek pomysłem emisji nowych 10,4% akcji, która przy obecnych cenach przyniosła spółce 729 mln zł gotówki. Spółka jest dumna ze swojego funduszu „na czarną godzinę” o wielkości ponad 1,5 mld zł, a prezes rozważa wypłatę dywidendy. Tymczasem broker określił pomysł emisji akcji w tych warunkach jako „mylący”. Albo spółka nie ma pełnej władzy nad tym 1,5-miliardowym funduszem, albo spodziewa się wielkich nakładów kapitałowych, albo dramatycznego spadku wyników finansowych.

W lutym 2019 roku mieszany obraz rynku na GPW: WIG20 spadł o 2,0%, mWIG40 wzrósł o 1,4%, a sWIG80 o 5,0%. Cały indeks WIG spadł o 0,7%. Wynik wypracowany przez subfundusz Caspar Akcji Polskich był lepszy – jednostka nie zmieniła wartości.

TAGI: ctfi,

Simple Share Buttons

Caspar Akcji Polskich – luty 2019

autor: Piotr Przedwojski czas czytania: 3 min