Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Polskich – luty 2019

Piotr Przedwojski, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Polskich - akcje polskie Caspar Piotr Przedwojski, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Polskich:

W lutym 2019 roku mieszany obraz rynku na GPW: WIG20 spadł o 2,0%, mWIG40 wzrósł o 1,4%, a sWIG80 o 5,0%. Cały indeks WIG spadł o 0,7%. Wynik wypracowany przez subfundusz Caspar Akcji Polskich był lepszy – jednostka nie zmieniła wartości.

W Polskim Holdingu Nieruchomości planowana jest emisja aportowa (niepieniężna) niepubliczna (prywatna, bez prawa poboru) dla Ministerstwa Skarbu Państwa, który ma 70% akcji PHN. Aportem mają być niepłynne aktywa w formie akcji spółek, których głównymi aktywami są nieruchomości. Warto zwrócić uwagę, że jest to transakcja z akcjonariuszem, na dodatek akcjonariuszem dominującym, i choć dopuszczalna w myśl obowiązującego obecnie Kodeksu Spółek Handlowych, to trzeba pamiętać, że na gruncie starego kodeksu handlowego (jak równie zgodnie z regulacjami międzynarodowymi), taka transakcja może być głosowana z wyłączeniem akcjonariusza, którego dotyczy. Zgodnie z zasadą, że nie można być sędzią we własnej sprawie, a akcjonariusze „wspólnie zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu” zgodnie z art. 3 KSH. Należy też dodać, że gdy choć jeden akcjonariusz zaskarży projekt tej uchwały, wtedy również główny akcjonariusz nie będzie mógł jej głosować, ponieważ wystąpi spór.

Zarząd Redan chce jak najszybciej wyłączyć Textilmarket (TXM) ze struktury grupy, aby nie konsolidować ich wyników. Sprzedaż TXM do inwestora zewnętrznego jest zdaniem Zarządu mało realna. Dla przypomnienia, TXM przeprowadziło IPO w roku 2017 po 5 zł, a obecnie kurs wynosi 0,18 zł. Spółka TXM w grudniu 2016 roku przeprowadziła IPO i pozyskała 20 mln zł, tymczasem dzisiaj cała spółka jest warta 7 mln zł.

Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, w Sejmie o ustawie z 28 grudnia 2018 roku zamrażającej ceny energii: „Ta ustawa cofa nas o trzydzieści lat, to koniec słowa rynek, koniec ogromnych wysiłków branży energetycznej, aby rynek funkcjonował w sposób normalny”. Prezes URE wskazał na kontrakty długoterminowe, które miały gwarantować opłacalność produkcji energii, które UE uznała za zaburzające konkurencję. Ponadto prezes URE zwrócił uwagę, że za produkcję 90% energii odpowiadają spółki państwowe, co oznacza „daleko posuniętą koncentrację”, a rząd zamiast inwestować wpływy z C02 w źródła niskoemisjne, przekazuje je odbiorcom, czyli przejada. Warto wspomnieć, że wpływy z C02 skończą się już za kilka lat.

CBA zatrzymało Adama Purwina, byłego prezesa PKP i kilku byłych członków Zarządu za transakcję kupna za 103 mln euro czeskiej spółki AWT. Zdaniem prokuratury, szkoda wyrządzona PKP Cargo to 250 mln zł. Ale sama PKP Cargo odpisała jedynie 33,3 mln zł. Obecna wartość bilansowa AWT w bilansie to 499 mln zł. Oprócz Zarządu sprawozdania finansowe podpisuje również audytor, biorąc – podobnie jak zarząd –odpowiedzialność za treści zawarte w dokumencie. Ciekawe, że przewodniczącego Rady Nadzorczej, Jakuba Karnowskiego, nie udało się zatrzymać, bo … wyjechał z kraju i odpisuje z zagranicy, że m.in. „ten zakup wielokrotnie chwalił premier Morawiecki, jeszcze jako doradca premiera Tuska”.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) kompletnie zaskoczyła rynek pomysłem emisji nowych 10,4% akcji, która przy obecnych cenach przyniosła spółce 729 mln zł gotówki. Spółka jest dumna ze swojego funduszu „na czarną godzinę” o wielkości ponad 1,5 mld zł, a prezes rozważa wypłatę dywidendy. Tymczasem broker określił pomysł emisji akcji w tych warunkach jako „mylący”. Albo spółka nie ma pełnej władzy nad tym 1,5-miliardowym funduszem, albo spodziewa się wielkich nakładów kapitałowych, albo dramatycznego spadku wyników finansowych.

W lutym 2019 roku mieszany obraz rynku na GPW: WIG20 spadł o 2,0%, mWIG40 wzrósł o 1,4%, a sWIG80 o 5,0%. Cały indeks WIG spadł o 0,7%. Wynik wypracowany przez subfundusz Caspar Akcji Polskich był lepszy – jednostka nie zmieniła wartości.

TAGI: ctfi,

Caspar Akcji Polskich – luty 2019

autor: Piotr Przedwojski czas czytania: 3 min