Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Stabilny – listopad 2022

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny - Intellia Informacja reklamowa

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny:


Caspar Stabilny stracił w listopadzie 1,96%, podczas gdy benchmark zyskał 0,84%.

W listopadzie ceny akcji rosły w dolarze. Indeks S&P500 zyskał 5,38%, w szczególności lepiej w odniesieniu do szerokiego rynku radzili sobie producenci półprzewodników (SOXX US +18,85% w USD). W złotówce stopy zwrotu za listopad wyglądają gorzej ze względu na 6% umocnienie się PLN w stosunku do USD.

Gorzej od szerokiego rynku radziły sobie kursy spółek z sektora energii, niemniej fundamentalna teza inwestycyjna stojąca za silnym przeważeniem tego sektora się nie zmieniła – dalej pozostajemy w strukturalnym niedoinwestowaniu wydobycia węglowodorów.

Powody słabości tego sektora w listopadzie najprawdopodobniej wynikają z dwóch wydarzeń, które miały miejsce na początku grudnia: embarga Unii Europejskiej na zakupy rosyjskiej ropy drogą morską i limitu cenowego na rosyjską ropę ustanowionego przez kraje G7. Dokładny wpływ tych dwóch inicjatyw jest na ten moment trudny do oszacowania, bo wymagałby szczegółowej wiedzy o liczbie tankowców, którymi dysponuje Rosja w ramach tzw. „czarnej floty”. Jednak w tygodniach i – w szczególności dniach – poprzedzających wprowadzenie 5 grudnia 2022 r. embarga i limitu cenowego, rynek zalewały duże ilości ropy, którą traderzy chcieli sprzedać przed oficjalną implementacją.

Dodatkowo, wiele funduszy hedging’owych pozycjonowało się na to wydarzenie z założeniem, że po 5 grudnia 2022 r. ceny ropy wzrosną. Było to uzasadnione fundamentalnie, tym niemniej ‘price action’ nie zawsze wynika z fundamentów, a nawet w krótkim terminie potrafi w bardzo niewielkim stopniu wynikać z fundamentów. W wyniku braku dynamicznego wzrostu ceny ropy po 5 grudnia, fundusze te zaczęły zamykać swoje pozycje, co wykreowało dodatkową presję podażową w krótkim czasie i – w związku z tym – słabość jest kontynuowana w grudniu.

Sektor energii znajduje się w strukturalnym niedoinwestowaniu, w dużej mierze przez forsowanie polityki ESG, która utrudnia finansowanie wielu projektów w obszarze tradycyjnej energii przy rosnącym popycie na ropę, gaz czy węgiel. Zapasy ropy są rekordowo niskie w porównaniu do historii. Przez ponad rok Departament Energii USA uwalniał dziennie około 1 mln baryłek ropy ze swoich strategicznych rezerw, a do tego popyt z Chin był ograniczony przez politykę „zero-covid”. Dodatkowo produkcja i eksport z Rosji utrzymywały się na zaskakująco wysokim poziomie.

Uwalnianie rezerw z SPR odbywa się już w mniejszej skali, a z czasem będzie musiało się skończyć – bo cztery magazyny w Teksasie i Luizjanie, w których składowana jest ta ropa, nie są pozbawione dna. Do tego strategiczna rezerwa, utworzona w latach 70’ po „oil embargo” krajów z Zatoki Perskiej, ma służyć celom strategicznym, a służyła obniżaniu ceny paliwa w Stanach w związku ze spadającymi sondażami Joe Bidena i wyborami połówkowymi, które odbyły się w listopadzie. W wyniku operacji Desert Storm w 1991 r. George H. W. Bush zatwierdził uwolnienie 33,75 mln baryłek z SPR, aby ustabilizować ceny ropy – sprzedano ostatecznie 17,3 mln baryłek przez 45 dni, co wystarczyło aby ustabilizować rynek. W wyniku huraganu Katrina, który zakłócił 25% produkcji ropy w USA, George H. W. Bush zatwierdził uwolnienie 30 mln baryłek ropy z SPR – sprzedano 11 mln. Joe Biden przez ostatni rok opróżnił z SPR ponad 200 mln baryłek. Decyzja nierozważna strategicznie, ale pragmatyczna wyborczo, ponieważ bez niej ceny ropy prawdopodobnie byłyby dużo wyżej.

W Chinach widać punktowe luzowanie polityki „zero covid”, ale z oceną realnego wpływu na aktywność gospodarczą należy jeszcze poczekać. Tym niemniej, wpływ będzie inflacyjny – pytanie jak rozłożony w czasie. Produkcja w Rosji, przy utrudnionej logistyce i ograniczonym dostępie do zachodniej technologii, powinna z czasem zacząć spadać. Te dwa czynniki powinny także wpływać pozytywnie na ceny ropy naftowej. Zagrożeniem dla cen surowców i spółek energetycznych jest globalna recesja, niemniej każda próba odbicia gospodarczego będzie zderzała się z niedoinwestowaniem po stronie podaży i brakiem fizycznej dostępności surowców. Tym samym powodując wzrosty ich cen i tworząc kolejne fale inflacji.

Problemy Chin są strukturalne i będą wymagały drastycznych reform, których ciężko oczekiwać od obecnej władzy. Deng Xioping zrobił dobry zwrot z marksizmu – leninizmu wyznawanego przez Mao Zedonga. Niemniej Xi Jinping sukcesywnie kończy erę pragmatycznych, wolnych od ideologii rządów, które były obecne w Państwie Środka po reformach Denga. Rosnąca kontrola Partii nad kolejnymi dziedzinami życia, polityczny leninizm, ekonomiczny marksizm i nacjonalistyczna postawa w polityce zagranicznej to kierunki, w które Chiny pcha ‘wybrany’ na najprawdopodobniej dożywotnią kadencję Xi.

Caspar Stabilny stracił w listopadzie 1,96%, podczas gdy benchmark zyskał 0,84%.

Podobne wpisy:


Nota Prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: ctfi,

Caspar Stabilny – listopad 2022

autor: Piotr Rojda, CFA czas czytania: 4 min