Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – luty 2021

Mateuz Janicki, zarządzający - Strategia Akcji Spółek Strefy Euro - benchmark Mateusz Janicki, zarządzający Strategią Akcji Spółek Strefy Euro:

W lutym 2021 roku Strategia Akcji Spółek Strefy Euro straciła 0,72%, podczas gdy benchmark wzrósł o 3,12%.

Najważniejszym wydarzeniem lutego dla rynków finansowych było rosnące oprocentowanie obligacji rządowych. W związku z tym myślę, że warto zwrócić uwagę na techniczny aspekt rynku finansowego, jakim jest wycena spółek metodą dyskontową.

Wycena – metoda dyskontowa

Założenie tej metody w uproszczeniu polega na tym, że spółka jest warta tyle, ile jej przyszłe zyski zdyskontowane do chwili obecnej. Stopa dyskontowa natomiast zależna jest od oprocentowania obligacji rządowych, a im jest ona wyższa, tym mniej warte są teraz przyszłe zyski. Ma to szczególne znaczenie dla wycen spółek wzrostowych, których zyski często są odległe. Wspomniany wzrost oprocentowania obligacji w ostatnim czasie wynikał przede wszystkim z rosnących oczekiwań inflacyjnych. Przeważenie spółek technologicznych w ramach funduszu przełożyło się na wyniki gorsze od benchmarku.

Spółki technologiczne

Analizując ostatnie wydarzenia warto zwrócić uwagę na fakt, że w ostatnim czasie nie stało się nic, co wskazywałoby, że wyniki spółek technologicznych miałyby w najbliższym czasie ulec pogorszeniu. Warto mieć to na uwadze pamiętając, że kursy akcji w długim terminie podążają za wynikami finansowymi, które są najważniejszym czynnikiem wyceny akcji. Moim zdaniem pomimo rosnących stóp procentowych w średnim i długim terminie spółki wzrostowe powinny zachowywać się lepiej od szerokiego rynku. Ekspozycja na strukturalne trendy powinna sprzyjać spółkom technologicznym, natomiast spółki value mają przed sobą wiele przeszkód.

Przykładem sektora uznawanego za value niech będą producenci stali. Kursy spółek z tej branży pomnożyły się razy trzy od dołka w marcu ubiegłego roku. Trzeba przyznać, że perspektywy dla tej branży w tym roku, ale też w ciągu 2-3 najbliższych lat, są atrakcyjne ze względu chociażby na unijną perspektywę Next Generation EU, która będzie wspierać europejski przemysł czy odbudowę popytu np. na samochody. Nie zmienia to jednak faktu, że równocześnie spółki te będą musiały przejść transformację w celu ograniczenia emisji CO2, co będzie wymagało znaczących nakładów finansowych. Drugim zagrożeniem jest podaż taniej stali z Chin. Inny przykład to spółki chemiczne. Niektóre z nich korzystają obecnie na przestojach w branży wywołanych między innymi trudnymi warunkami pogodowymi, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Taki stan rzeczy może się w najbliższym czasie utrzymywać, jednak najpóźniej w drugiej połowie bieżącego roku sytuacja powinna się ustabilizować, co oczywiście negatywnie przełoży się na oczekiwania związane z wynikami tych spółek.

Okresy “bańki”

Na rynkach finansowych zdarzają się okresy bańki i choć trudno je dostrzec w czasie rzeczywistym, to patrząc na wykresy łatwo je zauważyć. Nie ma wątpliwości, że w 1999 roku mieliśmy do czynienia z bańką internetową. Jednak porównania obecnej sytuacji do tamtego okresu wydają mi się nietrafione. Już w ubiegły miesiącu pisałem o wskaźniku przepływów pieniężnych, który obecnie jest na zdecydowanie wyższym poziomie niż na koniec 1999 roku. Wracając natomiast do rosnących stóp procentowych – o ile oprocentowanie dziesięcioletnich amerykańskich obligacji rządowych wzrosło od początku roku o około 60 punktów bazowych, to nadal nie stanowią one moim zdaniem atrakcyjnej alternatywy dla akcji, a poziom ten jest niższy niż przed rozpoczęciem pandemii. Obecny poziom oprocentowania obligacji rządowych może okazać się niewystarczający, aby ochronić majątek przed inflacją w najbliższych latach.

Value

Rotacja w kierunku spółek value może się nadal utrzymywać w kolejnych miesiącach, jednak patrząc na perspektywy spółek wzrostowych i value w długim terminie rotacja ta wydaje się nieuzasadniona, a sytuacja z ostatnich tygodni wydaje się raczej odpowiednim momentem do zwiększenia zaangażowania w spółki technologiczne. Oczywiście trudno przewidzieć, ile czasu potrwa korekta spółek wzrostowych, ale warto pamiętać, że odwrócenie spadków może być gwałtowne, a inwestorzy obserwujący sytuację z boku mogą przegapić odpowiedni moment, aby wejść na rynek. Natomiast typowanie najlepszej klasy aktywów w krótkim okresie jest bardzo trudnym zadaniem. Dlatego też najlepiej skupić się na perspektywach długoterminowych.

Dane makroekonomiczne

Na koniec warto przypomnieć, że otoczenie makroekonomiczne w tym roku powinno być silne ze względu na liczne programy wspierania gospodarki. Ponadto, rynki finansowe powinny być wspierane przez wznowione programy skupu akcji własnych przez spółki notowane na giełdzie, których skala była w ubiegłym roku ograniczona.

W lutym 2021 roku Strategia Akcji Spółek Strefy Euro straciła 0,72%, podczas gdy benchmark wzrósł o 3,12%.

Podobne wpisy:

Ryzyko inwestycyjne, październik

.

Co to stopa zwrotu, październik

.

MASSE


Zobacz nasz kanał, energia odnawialna!

TAGI: cam,

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – …

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 3 min