Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – styczeń 2023

Mateusz Janicki, zarządzający - Strategia Akcji Spółek Strefy Euro - benchmark Mateusz Janicki, zarządzający Strategią Akcji Spółek Strefy Euro:

Informacja reklamowa

W styczniu Strategia Akcji Spółek Strefy Euro zanotowała wzrost o 3,47% przy benchmarku, który wzrósł o 10,07%.


W styczniu na rynkach europejskich obserwowaliśmy kontynuację odbicia, zapoczątkowanego w październiku ubiegłego roku.

Na tle całego indeksu Stoxx 600 dobrze radziły sobie spółki przemysłowe, finansowe i dobra ponadpodstawowe. Są to sektory, które w przypadku wystąpienia w Europie recesji z pewnością ucierpią. Wygląda na to, że niższe ceny gazu w ostatnim czasie spowodowały, że rynki zaczęły przypisywać wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia scenariusza, w którym uda się uniknąć recesji. W mojej ocenie jednak niższe ceny gazu w Europie wynikają w dużej mierze z cieplejszej zimy oraz ograniczenia produkcji w Europie. Produkcja ta nie może być ograniczana w nieskończoność i w momencie jej wznowienia, należy oczekiwać wzrostu popytu na gaz. Jeśli natomiast kolejna zima będzie pod względem temperatur zbliżona do tych z poprzednich lat, sytuacja na rynku gazu ponownie stanie się napięta. Dodatkowo w przypadku Europy nie należy zapominać o takich kwestiach jak wojna na Ukrainie, zacieśnianie polityki monetarnej czy słabsze zyski spółek.

W ostatnim czasie gorącym tematem są działania banków centralnych, a w szczególności amerykańskiego FEDu. Pomimo licznych zapowiedzi członków tej instytucji o konieczności dalszych podwyżek stóp procentowych i utrzymywania ich na wysokim poziomie przez dłuższy czas, rynek wydaje się wciąż oczekiwać obniżek stóp jeszcze pod koniec tego roku. Wydaje się, że częściowo stracił on też zaufanie do banków centralnych po tym, jak przez długi czas ich reprezentanci zapewniali, że podwyżki stóp procentowych nie są konieczne, a inflacja jest jedynie przejściowym zjawiskiem.

Na ten moment trudno z całą pewnością stwierdzić, jak będzie wyglądało otoczenie makroekonomiczne w ciągu kolejnego roku. Mamy wiele zmiennych, które będą wpływać na otoczenie, w szczególności wymienić należy ryzyko recesji, wysokość inflacji oraz wysokość stóp procentowych.

Dodatkowo przez długi czas na rynku kapitałowym panowało przekonanie o braku alternatywy dla instrumentów akcyjnych, ponieważ obligacje oferowały stosunkowo niskie oprocentowanie (TINA – There is no alternative). W ciągu ostatnich 2 lat uległo to istotnej zmianie i na ten moment nawet amerykańskie obligacje, 10-letnie oferują oprocentowanie na poziomie 3,7% (TARA – There Are Reasonable Alternatives). Między innymi dlatego w ramach portfela, staram się dobierać spółki generujące przepływy pieniężne, które przewyższają oprocentowanie obligacji.

W styczniu Strategia Akcji Spółek Strefy Euro zanotowała wzrost o 3,47% przy benchmarku, który wzrósł o 10,07%.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: cam,

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – …

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 4 min