Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – styczeń 2023

Mateusz Janicki pisze: wysoki poziom inflacji

Mateusz Janicki, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Informacja reklamowa

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w styczniu wzrost o 3,90%, podczas gdy benchmark wzrósł o 7,23%.


W styczniu na rynkach europejskich obserwowaliśmy kontynuację odbicia, zapoczątkowanego w październiku ubiegłego roku.

Na tle całego indeksu Stoxx 600 dobrze radziły sobie spółki przemysłowe, finansowe i dobra ponadpodstawowe. Są to sektory, które w przypadku wystąpienia w Europie recesji z pewnością ucierpią. Wygląda na to, że niższe ceny gazu w ostatnim czasie spowodowały, że rynki zaczęły przypisywać wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia scenariusza, w którym uda się uniknąć recesji. W mojej ocenie jednak niższe ceny gazu w Europie wynikają w dużej mierze z cieplejszej zimy oraz ograniczenia produkcji w Europie. Produkcja ta nie może być ograniczana w nieskończoność i w momencie jej wznowienia, należy oczekiwać wzrostu popytu na gaz. Jeśli natomiast kolejna zima będzie pod względem temperatur zbliżona do tych z poprzednich lat, sytuacja na rynku gazu ponownie stanie się napięta. Dodatkowo w przypadku Europy nie należy zapominać o takich kwestiach jak wojna na Ukrainie, zacieśnianie polityki monetarnej czy słabsze zyski spółek.

W ostatnim czasie gorącym tematem są działania banków centralnych, a w szczególności amerykańskiego FEDu. Pomimo licznych zapowiedzi członków tej instytucji o konieczności dalszych podwyżek stóp procentowych i utrzymywania ich na wysokim poziomie przez dłuższy czas, rynek wydaje się wciąż oczekiwać obniżek stóp jeszcze pod koniec tego roku. Wydaje się, że częściowo stracił on też zaufanie do banków centralnych po tym, jak przez długi czas ich reprezentanci zapewniali, że podwyżki stóp procentowych nie są konieczne, a inflacja jest jedynie przejściowym zjawiskiem.

Na ten moment trudno z całą pewnością stwierdzić, jak będzie wyglądało otoczenie makroekonomiczne w ciągu kolejnego roku. Mamy wiele zmiennych, które będą wpływać na otoczenie, w szczególności wymienić należy ryzyko recesji, wysokość inflacji oraz wysokość stóp procentowych.

Dodatkowo przez długi czas na rynku kapitałowym panowało przekonanie o braku alternatywy dla instrumentów akcyjnych, ponieważ obligacje oferowały stosunkowo niskie oprocentowanie (TINA – There is no alternative). W ciągu ostatnich 2 lat uległo to istotnej zmianie i na ten moment nawet amerykańskie obligacje, 10-letnie oferują oprocentowanie na poziomie 3,7% (TARA – There Are Reasonable Alternatives). Między innymi dlatego w ramach portfela, staram się dobierać spółki generujące przepływy pieniężne, które przewyższają oprocentowanie obligacji.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w styczniu wzrost o 3,90%, podczas gdy benchmark wzrósł o 7,23%.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: ctfi,

Caspar Akcji Europejskich – styczeń 20…

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 3 min