Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Kolejny miesiąc znaczącego wzrostu CAE

Kolejny miesiąc - znaczący wzrost CAE


Kwiecień okazał się bardzo łaskawy dla inwestorów, którzy mają w swoim portfelu subfundusz Caspar Akcji Europejskich. Jak wynika z zestawienia Analiz Online, był to jeden z dwóch najlepszych funduszy z całej oferty dostępnej polskim klientom! Skąd taki wzrost?

Skąd taki wzrost?


Miniony miesiąc był dobry właściwie na wszystkich giełdach, choć najbardziej korzystnie prezentowały się parkiety w krajach rozwiniętych. Dość powiedzieć, że amerykański S&P 500 wzrósł w kwietniu 2019 roku o 3,9%, niemiecki DAX o 7,1, a japoński Nikkei 225 o 5,0%. Rynki krajów rozwijających spisały się nieco słabiej – indeks MSCI Emerging Markets wzrósł o niespełna +2,0%. Warto zwrócić uwagę na wynik, jaki wypracowała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie indeks WIG wzrósł wyłącznie o 0,8%. To dość znaczący wzrost.

Na tym tle widoczny był subfundusz Caspar Akcji Europejskich. Zarządzający nim Błażej Bogdziewicz wypracował dla klientów aż 7,5-procentową stopę zwrotu. Wyższym wynikiem mógł się w kwietniu pochwalić tylko zarządzający jednego funduszu.

Dodajmy, że w ciągu ostatnich sześciu lat, do 30 kwietnia br., subfundusz Caspar Akcji Europejskich wypracował stopę zwrotu w wysokości ponad 83%!

Źródło: analizy.pl

Podobne wpisy:

Ryzyko inwestycyjne

.

Co to stopa zwrotu

.

Raport F-Trust


Caspar Akcji Europejskich – subfundusz dla Ciebie?

Przypominamy, że Caspar Akcji Europejskich jest subfunduszem akcyjnym. Jest dobrym wyborem dla Ciebie jeśli:

  • masz co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptujesz wysokie ryzyko inwestycyjne, charakterystyczne dla akcji, które oznacza możliwość istotnych wahań wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz możliwość utraty części zainwestowanego kapitału,
  • oczekujesz wysokich zysków,
  • akceptujesz koncentrację inwestycji Subfunduszu w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynkach zorganizowanych w: Rzeczpospolitej Polskiej, Turcji, Szwajcarii oraz Państwach Członkowskich.

Więcej informacji o subfunduszu, aktualne i historyczne wyniki znajdziesz – tutaj.


Co o prognozach sądzą zarządzający z Caspar Asset Management SA i jak zapatrują się na akcje europejskie?

Zobacz nasz kanał!

TAGI: rynki finansowe,

Simple Share Buttons

Kolejny miesiąc znaczącego wzrostu CAE

autor: Caspar TFI czas czytania: 1 min