Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Komentarz Grupy Caspar do bieżącej sytuacji na świecie

Komentarz Grupy Caspar do bieżącej sytuacji na świecie

Informacja reklamowa


Atak Rosji na Ukrainę, do którego doszło 24 lutego bieżącego roku, będzie miał konsekwencje zarówno dla polityki międzynarodowej, jak i sytuacji gospodarczej.

W naszej ocenie prawdopodobny jest wzrost cen surowców energetycznych w długim terminie. Jednocześnie warto mieć na uwadze, że w krótkim terminie teoretycznie podaż ropy mogą istotnie zwiększyć Arabia Saudyjska, w średnim terminie – w przypadku zniesienia sankcji – Iran. W naszej ocenie, kursy akcji większości spółek z sektora energii nie uwzględniają obecnych wysokich cen surowców energetycznych.

Można też oczekiwać wzrostu cen surowców rolnych. Zarówno Rosja, jak i Białoruś są istotnymi producentami nawozów, a Rosja i Ukraina zbóż. Inflacja może utrzymywać się na wysokim poziomie. Jednocześnie banki centralne mogą być mniej skłonne do podnoszenia stóp procentowych.

Gospodarka rosyjska, ale też europejska może być pod dużą presją. Dużo lepiej, między innymi dzięki lokalnym zasobom surowców energetycznych, powinna poradzić sobie gospodarka amerykańska. Spodziewamy się wzrostu wydatków na obronność, w szczególności w Europie, oraz przenoszenia, przynajmniej w pewnym zakresie, łańcuchów dostaw z Chin, które są sojusznikiem Rosji, do innych państw, w tym Europy Centralnej.

Chcielibyśmy podkreślić, że w przypadku większości funduszy i strategii mamy relatywnie dużą ekspozycję na sektor energii oraz obronny, a niską ekspozycję na rynek europejski. Nie zabezpieczamy też ryzyka walutowego, dzięki czemu możemy zyskiwać na wzroście kursu dolara.


Warto przeczytać również:Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: rynki finansowe,

Komentarz Grupy Caspar do bieżącej sytuacji…

autor: Grupa Caspar czas czytania: 2 min