Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – maj 2020

Błażej Bogdziewicz pisze: niepokoje społeczneBłażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich osiągnął w maju stopę zwrotu w wysokości 3,61%, przy benchmarku -2,00%.

Rynki finansowe pozostawały w ostatnich tygodniach, jak poprzednio, pod dużym wpływem działań banków centralnych i ogłaszanych programów fiskalnych, które były pozytywnie odbierane przez rynki akcji.

Dodruk pieniędzy – niepokoje ekonomistów

Działania te w dużym skrócie polegają na finansowaniu wydatków rządowych dodrukiem pieniędzy w skali, która w najnowszej historii miała miejsce raczej podczas wojen. W mojej ocenie prawdopodobieństwo scenariusza inflacyjnego rośnie. Nie oznacza to, że spodziewam się w najbliższym czasie wyraźnego wzrostu inflacji. Uważam raczej, że może ona się pojawić za kilkanaście miesięcy, bądź później. Nie przewiduję też bardzo wysokiej inflacji. Może ona być jednak wyraźnie wyższa niż oczekiwania inwestorów. Uważam, że rządom i bankom centralnym m.in. z powodów politycznych bardzo trudno będzie zejść ze ścieżki, na którą weszli. Przedwczesne zejście z tej ścieżki może grozić poważnym kryzysem, zatem decydenci będą woleli zaryzykować wzrost inflacji.

Możliwe scenariusze

Scenariusz inflacyjny nie oznacza automatycznego powrotu do szybkiego wzrostu gospodarczego. Nie można wykluczyć także scenariusza stagflacji. Pozostajemy w dalszym ciągu sceptycznie nastawieni wobec perspektyw spółek z niektórych sektorów. Jednocześnie nasze nastawienie do spółek, które powinny sobie dobrze radzić w scenariuszu inflacyjnym, a jednocześnie są w małym stopniu wrażliwe na koniunkturę, jest pozytywne. Uważamy też, że inwestowanie w spółki z sektorów, które będą beneficjentami fiskalnych programów inwestycyjnych, jest szczególnie warte rozważenia. Nowe, inwestycyjne a nie tylko ratunkowe, programy stymulacyjne zostały zapowiedziane lub są przedmiotem negocjacji m.in. w Chinach, gdzie rząd planuje wydatki w wysokości 500 mld USD, Unii Europejskiej, gdzie proponuje się wydatki w wysokości 750 mld euro oraz w USA, gdzie rozważany jest program nawet w wysokości 2-3 bilionów USD. Ogłoszone założenia tych programów są częściowo podobne i zakładają m.in. inwestycje infrastrukturalne, w tym w telefonię komórkową piątej generacji, energię odnawialną, czy np. połączenia kolejowe.

Stojące przed nami ryzyka – niepokoje

Ryzyk, przed którymi stoi światowa gospodarka, jest obecnie wyjątkowo dużo i oprócz pandemii jest to gospodarczy i technologiczny konflikt chińsko-amerykański, strukturalne problemy z produktywnością części państw należących do Strefy Euro, niepokoje i protesty społeczne, w szczególności w USA, możliwa ucieczka kapitału z Hongkongu po zwiększeniu kontroli nad nim przez Chiny, czy starcia zbrojne na granicy chińsko-indyjskiej i groźba eskalacji tego konfliktu. Jednocześnie polityka banków centralnych sprawia, że trzymając środki na lokacie bądź zainwestowane w bardzo bezpiecznie obligacje skarbowe, realnie będziemy tracić nasze oszczędności. Jeżeli inflacja wzrosłaby do 5%, a stopy procentowe pozostały na obecnym poziomie, to w ciągu dziesięciu lat realna strata wynikająca z trzymania pieniędzy na nieoprocentowanej lokacie przekroczy 40%.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich osiągnął w maju stopę zwrotu w wysokości 3,61%, przy benchmarku -2,00%.


Podobne wpisy:

Ryzyko inwestycyjne?

.

Co to stopa zwrotu?

.

Fundusze są bezpieczne?


Piotr Rojda ze złotym portfelem

TAGI: ctfi,

Simple Share Buttons

Caspar Akcji Europejskich – maj 2020

autor: Błażej Bogdziewicz, CFA czas czytania: 2 min