Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – maj 2022

Mateusz Janicki pisze: wycena dyskontowa

Mateusz Janicki, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Informacja reklamowa

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w maju spadek o 1,52%, podczas gdy benchmark spadł o 2,54%.


Ubiegły miesiąc nie przyniósł istotnych zmian pod względem ogólnej sytuacji rynkowej.

Wciąż utrzymuje się niepewność związana z przyszłymi decyzjami banków centralnych, kryzys energetyczny nie odpuszcza, coraz więcej mówi się o ryzyku kryzysu żywnościowego, a sentyment inwestorów można określić jako słaby. Co więcej sentyment był tak słaby, że pod koniec maja obserwowaliśmy wzrosty indeksów giełdowych.

O kryzysie energetycznym mówiliśmy już wielokrotnie, jednak temat kryzysu żywnościowego wciąż nie otrzymuje w mojej ocenie należnej mu uwagi. Pomimo rekordowych cen płodów rolnych, trudno mówić o optymizmie wśród rolników. Ich koszty w ostatnim czasie mocno wzrosły, przede wszystkim wzrosły ceny: nawozów, paliw i środków chwastobójczych. O ile w krajach rozwiniętych problem ten przełoży się na niższe zyski rolników, którzy mimo wszystko nie powinni w sposób istotny ograniczać zasiewów, o tyle może mieć on większe konsekwencje w krajach ubogich, gdzie lokalni rolnicy nie będą w stanie poradzić sobie z wyższymi kosztami. To może prowadzić do fali głodu, szczególnie w krajach afrykańskich, a nawet do kolejnej fali migracji z tego kontynentu do Europy. Do tego doliczyć należy stosunkowo wysoki kurs dolara amerykańskiego, negatywnie wpływający w szczególności na kraje wschodzące, które często zmuszone są kupować część żywności oraz energii w różnej formie, a także obsługiwać dług nominowany właśnie w tej walucie.

Kolejnym ryzykiem dla całego rynku finansowego jest rynek kryptowalut. Po tym jak w ubiegłym miesiącu wartość kryptowaluty Luna spadła niemal do zera, warto obserwować jedną z najpopularniejszych kryptowalut określanych mianem stablecoin – czyli Tether. Około 10 miliardów dolarów środków ulokowanych w niej zostało umorzonych w maju, jednak jej kapitalizacja wciąż przekracza 70 miliardów USD. Gdyby jednak okazało się, że spółka gwarantująca tę kryptowalutę nie dysponuje środkami potrzebnymi do obsługi umorzeń, jej wartość również mogłaby w istotny sposób ucierpieć. Jest to jedna z głównych walut wykorzystywanych między innymi w rozliczeniach przez giełdy kryptowalut, więc wielu podmiotom zależy, by do tego nie doszło. Jednak czasem sytuacja potrafi wymknąć się spod kontroli, a wątpliwości związane z Tetherem zostały wielokrotnie opisane przez media (link: https://www.bloomberg.com/news/features/2021-10-07/crypto-mystery-where-s-the-69-billion-backing-the-stablecoin-tether).

Pesymizm zdominował w ostatnim czasie informacje, które do nas docierają, a część tych informacji jest już uwzględniona w wycenach spółek. W krótkim terminie niepewność na rynku może się w mojej ocenie utrzymywać. Do najważniejszych czynników, które mogłyby wpłynąć pozytywnie na sytuację rynkową, zaliczyć można przede wszystkim zakończenie wojny w Ukrainie. Inną ważną kwestią jest zachowanie banków centralnych i to, czy pomimo podwyżek stóp procentowych uda im się uniknąć recesji – co będzie niewątpliwie trudnym zadaniem. Próba rozwiązania kryzysu energetycznego przez zmianę polityki energetycznej również mogłaby okazać się pozytywnym sygnałem dla rynku.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w maju spadek o 1,52%, podczas gdy benchmark spadł o 2,54%.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: ctfi,

Caspar Akcji Europejskich – maj 2022

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 3 min