Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – marzec 2020

Błażej Bogdziewicz pisze: działania rządów wobec epidemii Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w marcu br. spadek o 3,42%. Stopa zwrotu subfunduszu od początku roku do końca marca wyniosła -6,32%.

Po dynamicznych spadkach w trzech pierwszych tygodniach marca 2020 roku, w kolejnych rynki akcji dynamicznie się odbiły.

Pytania o bessę

Większość inwestorów zadaje sobie zapewne pytanie, czy bessa jest już za nami. Gdyby tak było, mielibyśmy chyba najkrótszą bessę w historii rynków akcji, a na pewno najkrótszą od czasu I wojny światowej w USA. Sytuacja na rynkach kapitałowych będzie zapewne pod wpływem rozwoju sytuacji epidemicznej oraz jej bezpośredniego i pośredniego wpływu na zachowania zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia będą bezprecedensowe działania rządów i banków centralnych mające wspierać firmy i pracowników. W szczególności amerykański FED zapowiedział de facto nieograniczony wzrost bilansu i jest gotów, dzięki uzyskaniu gwarancji rządowych, skupować nawet ETF-y inwestujące w obligacje korporacyjne wysokiego ryzyka. Te działania nie będą jednak w stanie powstrzymać dramatycznego wzrostu bezrobocia i recesji. Jej skala będzie jednak dzięki nim istotnie mniejsza.

Sytuacja w USA – działania rządów

Na podstawie danych z amerykańskiego rynku pracy można oszacować, że obecnie bezrobocie w USA już osiągnęło najwyższy poziom od końca wielkiego kryzysu z początku lat trzydziestych minionego wieku. Niestety, kryzys ekonomiczny, który jak dotąd udało się opanować na rynkach finansowych, będzie miał prawdopodobnie wpływ na zachowania konsumentów i firm również w dłuższym terminie. Można oczekiwać wzrostu awersji do ryzyka i mniejszą skłonność do zaciągania kredytów. Oznacza to m.in. niższe kwoty przeznaczane na dywidendy i skup własnych akcji, ale również inwestycje. Wolniejszy wzrost akcji kredytowej oznacza raczej ryzyko deflacji w najbliższym czasie. Jak rozumiem, FED nie chce dopuścić do tego scenariusza. W istocie wykreowanie wyższej inflacji możliwe będzie przy poprawie nastrojów konsumentów, do czego konieczny zapewne jest koniec pandemii przy ekspansywnej polityce fiskalnej kontynuowanej w kolejnych latach. Cały czas jesteśmy w sytuacji, w której rożne, w tym skrajne scenariusze są prawdopodobne, aczkolwiek ryzyko poważnej gospodarczej depresji istotnie zmalało. Banki centralne poprzez swoje działania zniwelowały możliwość realnego wzrostu inwestycji bez podejmowania ryzyka. Jest to ważny argument za inwestowaniem na rynku akcji, gdyż akcje w dłuższym terminie dają szansę na stopę zwrotu wyraźnie przekraczającą poziom inflacji.

Sytuacja w Europie – działania rządów

W Strefie Euro ponownie na znaczeniu zyskał konflikt pomiędzy przechodzącymi szczególne trudności gospodarcze krajami Południa Europy, a takimi państwami jak Niemcy czy Holandia, które jak dotąd nie chcą zgodzić się na emisję obligacji gwarantowanych przez wszystkie państwa posługujące się wspólną walutą w celach innych niż bezpośrednie wsparcie służby zdrowia. Mimo działań Europejskiego Banku Centralnego rentowność dziesięcioletnich obligacji włoskiego rządu jest o około 2 punkty procentowe wyższa od rentowności obligacji rządu Niemiec. Wyższy koszt obsługi długu jest dla Włochów przeszkodą we wspieraniu tamtejszych firm i pracowników.

Inwestycje w ramach strategii

Inwestując państwa środki będziemy przykładać jak zawsze dużą wagę do odpowiedniej dywersyfikacji oraz wysokiej płynności inwestycji.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w marcu br. spadek o 3,42%. Stopa zwrotu subfunduszu od początku roku do końca marca wyniosła -6,32%.


Podobne wpisy:

Ryzyko inwestycyjne?

.

Co to stopa zwrotu?

.

Fundusze są bezpieczne?


Piotr Rojda ze złotym portfelem

TAGI: ctfi,

Caspar Akcji Europejskich – marzec 2020…

autor: Błażej Bogdziewicz, CFA czas czytania: 3 min