Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – październik 2022

Mateusz Janicki pisze: wysoki poziom inflacji

Mateusz Janicki, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Informacja reklamowa

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w październiku wzrost o 3,91%, podczas gdy benchmark wzrósł o 2,72%.


Na rynkach finansowych utrzymuje się zmienność, która wynika z wysokiego poziomu niepewności. Wystarczy spojrzeć na prognozy inflacji czy stóp procentowych, które były publikowane rok temu, i porównać je z rzeczywistymi danymi.

Dotyczy to zarówno Polski, jak i całego świata. Informacje, które napływają, wciąż są zaskoczeniem i prawdopodobnie w najbliższym czasie się to nie zmieni. O ile rynki akcji ostatnio się przeceniły, o tyle prognozy analityków odnośnie do przyszłych zysków spółek nie zmieniły się w istotny sposób i to może być istotnym czynnikiem zmienności w najbliższym czasie.

Marże spółek wciąż utrzymują się na wysokim poziomie. W czasie pandemii spółki mogły stosunkowo łatwo przerzucać rosnące koszty na konsumentów, którzy wspierani byli licznymi programami socjalnymi. Jednak wraz ze zbliżającą się recesją może się to zmienić, gdy siła nabywcza konsumentów ucierpi i będą oni bardziej ostrożni w kwestii wydatków. Szczególnie dotkliwe dla konsumentów będą rosnące koszty energii w Europie. Firmy produkcyjne w Europie również będą musiały zmierzyć się z tymi kosztami. Są one już teraz widoczne w inflacji producentów – PPI w Niemczech wynosi ponad 45% rok do roku, a baza wcale nie jest niska. Dla porównania PPI w Stanach Zjednoczonych to zaledwie 8%, co na tle danych historycznych i tak jest wysoką wartością.

Sentyment do akcji jest naprawdę słaby, szczególnie wśród zarządzających, ale również wśród inwestorów indywidualnych. Jednocześnie nie obserwowaliśmy jeszcze odpływów z rynku jako całości (część środków została przetransferowana ze spółek akcji europejskich do amerykańskich). Wydaje się, że to się nie zmieni, dopóki inwestorzy nie będą mieli silnego powodu do sprzedaży akcji – np. wzrost poziomu bezrobocia lub utrzymująca się przez długi okres inflacja osłabiająca siłę nabywczą. Jednak, dopóki to nie nastąpi rynek będzie poszukiwał powodu do entuzjazmu, jak chociażby spadek poziomu inflacji w Stanach Zjednoczonych. W mojej ocenie istnieje duże ryzyko, że inflacja, nawet jeśli spadnie, to będzie się utrzymywać na poziomie wyższym niż w przeszłości ze względu na czynniki strukturalne, w szczególności demografię. To oznacza również, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych nie wrócą w najbliższym czasie do rekordowo niskich poziomów. Po drugie rynek wciąż oczekuje obniżek stóp procentowych pod koniec 2023 roku. Dla mnie jest to mało prawdopodobny scenariusz, ponieważ w mojej ocenie FED będzie chciał uniknąć błędu z lat ’70 ubiegłego wieku, kiedy stopy procentowe były obcięte zbyt wcześnie, co doprowadziło do powrotu inflacji.

Ze względu na obecne otoczenie makroekonomiczne w ramach funduszu przeważone są spółki energetyczne i firmy z obszaru dóbr podstawowych. Te pierwsze ze względu na politykę energetyczną, która doprowadziła do niedoinwestowania obszaru wydobycia węglowodorów, a jej skutki będziemy obserwować jeszcze przez wiele lat. Te drugie jako stosunkowo bezpieczne źródło dywidend, ponieważ ich biznes nie jest w istotnym stopniu zależny od kondycji gospodarki.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w październiku wzrost o 3,91%, podczas gdy benchmark wzrósł o 2,72%.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: ctfi,

Caspar Akcji Europejskich – październi…

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 3 min