Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Stabilny – październik 2022

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny - Intellia Informacja reklamowa

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny:


Caspar Stabilny zyskał w październiku 1,83%, wobec wzrostu 1,04% benchmarku.

Dobre wyniki części akcyjnej funduszu są wynikiem ekspozycji na spółki z sektora energii, które w październiku radziły sobie znacząco lepiej niż szeroki rynek. Wycenie funduszu nie pomogło umocnienie złotówki do dolara amerykańskiego.

Cena ropy naftowej (WTI) utrzymuje się na poziomie powyżej 80 dolarów za baryłkę, pomimo lockdownów w Chinach, podaży ze strony SPR na poziomie około 1 mln baryłek dziennie oraz wszechobecnej narracji o recesji i destrukcji popytu. Poziomy globalnych zapasów są bardzo niskie, w relacji do wartości historycznych.

Cieplejszy październik i listopad w Europie spowodowały silne spadki cen gazu, niemniej ceny europejskie pozostają kilkukrotnie wyższe od cen gazu w Henry Hub. Nowa infrastruktura do skraplania i eksportu, która będzie powstawać w Stanach Zjednoczonych, powinna sprzyjać częściowej konwergencji cen – co jest korzystne dla producentów gazu ze Stanów Zjednoczonych.

Powody znaczącej ekspozycji na sektor energii, które głównie skupiają się wokół strukturalnego niedoinwestowania w wydobycie węglowodorów, były opisywane w poprzednich komentarzach.

Caspar Stabilny zyskał w październiku 1,83%, wobec wzrostu 1,04% benchmarku.

Podobne wpisy:


Nota Prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: ctfi,

Caspar Stabilny – październik 2022

autor: Piotr Rojda, CFA czas czytania: 2 min