Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – styczeń 2020

Błażej Bogdziewicz pisze: powstrzymanie epidemii?Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w styczniu br. wzrost o 1,28%.

Na wynik subfunduszu w styczniu wpływ miały udane inwestycje m.in. w akcje europejskich producentów półprzewodników i niektóre inne spółki technologiczne. Dla europejskiego rynku akcji w najbliższym czasie istotnym czynnikiem ryzyka jest wpływ epidemii wywoływanej przez pochodzącego z Chin koronawirusa na gospodarkę chińską i inne gospodarki.

Powstrzymanie epidemii

Jeżeli nie uda się powstrzymać epidemii w najbliższym czasie, chińska gospodarka będzie pod dużą presją, w szczególności wobec bardzo wysokiego zadłużenia tamtejszych przedsiębiorstw. Obecnie wiele fabryk w Chinach wstrzymało produkcję, a większość zagranicznych linii lotniczych odwołało loty do Chin. Zbyt luźna polityka monetarna i fiskalna prowadzona przez chińskie władze potencjalnie grozi ucieczką kapitału z Chin, co może mieć negatywne konsekwencje dla rynków surowców, ale też akcyjnych, w szczególności w Europie. Oczywiście, w przypadku pogorszenia sytuacji w gospodarce światowej banki centralne będą obniżały stopy procentowe bądź przeprowadzały skup aktywów finansowych, być może nawet akcji, jak to ma miejsce m.in. w Japonii. Może to prowadzić m.in. do wzrostu cen obligacji emitowanych przez rządy państw o wysokiej wiarygodności.

Spadek rentowności obligacji rządowych

W ostatnich tygodniach mogliśmy obserwować m.in. spadek rentowności obligacji rządowych (czyli wzrost ich cen), czemu towarzyszył też wzrost cen akcji spółek postrzeganych przez inwestorów jako odporne na ewentualną recesję. W przypadku tych drugich nie bez znaczenia jest często relatywnie wysoka relacja wartości generowanej gotówki do ich kapitalizacji rynkowej.

Wybory w USA

Oprócz ryzyka epidemii, duże znaczenie dla rynków finansowych będą miały tegoroczne wybory prezydenckie w USA. Do połowy marca br. powinniśmy poznać faworyta, który powinien mieć największe szanse na zdobycie nominacji Partii Demokratycznej. Moim zdaniem, jeżeli nominację uzyskałby Bernie Sanders, a następnie w listopadowych wyborach pokonałby obecnego prezydenta, rynki finansowe mogą znaleźć się pod presją.

Inwestowanie w ramach funduszu

Inwestując środki klientów staramy się dywersyfikować nasze inwestycje, co też możemy zalecać innym. Szczególnie w takiej sytuacji, jaką obserwujemy na rynkach finansowych w tym roku, należy mieć na uwadze, że możliwe są rożne scenariusze rozwoju wydarzeń.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w styczniu br. wzrost o 1,28%.


Podobne wpisy:

Ryzyko inwestycyjne

.

Co to stopa zwrotu

.

Fundusze są bezpieczne?


Zobacz nasz kanał!

Platforma Transakcyjna Caspar TFI - tutaj zakupisz jednostki uczestnictwa subfunduszu Caspar Akcji Europejskich

TAGI: ctfi,

Simple Share Buttons

Caspar Akcji Europejskich – styczeń 20…

autor: Błażej Bogdziewicz, CFA czas czytania: 2 min