Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – wrzesień 2022

Mateusz Janicki pisze: wysoki poziom inflacji

Mateusz Janicki, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Informacja reklamowa

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował we wrześniu spadek o 7,39%, podczas gdy benchmark spadł o 3,44%.


We wrześniu obserwowaliśmy spadki zarówno na akcjach europejskich jak i globalnych.

Głównym powodem takiego zachowania rynków jest trwający kryzys energetyczny, rosnące obawy o recesję i zacieśnianie polityki monetarnej przez banki centralne. Nie sprzyja im również eskalacja działań wojennych, prowadzonych przez Rosję.

W ciągu ostatnich trzech lat z pewnością możemy powiedzieć, że poziom trudności prowadzenia przedsiębiorstwa wzrósł. Czas oczekiwania zarówno na półprodukty, jak i na maszyny produkcyjne zwiększył się, do tego rosnące koszty energii i pracy. Trudniej z tymi wyzwaniami poradzić sobie małym przedsiębiorcom, ale również największe firmy mają z tym coraz więcej problemów.

Jest kilka argumentów, które mogą przemawiać za krótkoterminowym odbiciem na rynkach akcji, jak chociażby niskie pozycjonowanie inwestorów instytucjonalnych. Na horyzoncie jednak widać wiele innych argumentów, które wskazują na ryzyko dalszych spadków. Przykładowo prognozy analityków na najbliższy rok cały czas utrzymują się na wysokim poziomie. W ostatnim czasie obserwowaliśmy również gorsze wyniki niektórych spółek, a inne ostrzegały inwestorów, że nie będą w stanie zrealizować swoich planów odnośnie tegorocznych wyników finansowych. Jako powód spółki podawały raczej oczywiste przyczyny, takie jak słabszy popyt czy rosnące koszty materiałów i pracy. Wydawać by się mogło, że rynek już zdyskontował te informacje, jednak po zachowaniu kursów tych spółek widać, że tak nie było. Spadały one od 20% do nawet 40% od ich ogłoszenia.

Istotny udział w aktywach subfunduszu mają spółki, które generują wysoki poziom przepływów pieniężnych, w tym szczególnie spółki z obszaru energii i dóbr podstawowych. Ich wyniki przy pogarszającym się otoczeniu makroekonomicznym, powinny zachowywać się relatywnie dobrze na tle całego rynku.

W związku z licznymi ryzykami, które dostrzegam na rynku europejskim w ostatnim czasie, alokacja w akcjach została zredukowana. Jednocześnie w celu maksymalizacji wyników funduszu, w przyszłości w ramach funduszu mogą pojawić się akcje spółek, których siedziba znajduje się poza Unią Europejską. Zgodnie ze statutem funduszu, udział takich spółek może wynosić do 34% aktywów funduszu.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował we wrześniu spadek o 7,39%, podczas gdy benchmark spadł o 3,44%.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: ctfi,

Caspar Akcji Europejskich – wrzesień 2…

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 3 min