Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Polskich – kwiecień 2019

Piotr Przedwojski, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Polskich - akcje polskie Caspar Piotr Przedwojski, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Polskich:

W kwietniu 2019 roku mieliśmy mieszany obraz rynku na GPW: WIG20 wzrósł o 0,96%, mWIG40 spadł o 0,3%, a sWIG80 wzrósł o 0,96%. Cały indeks WIG wzrósł o 0,8%. Wynik CAP był nieco gorszy – jednostka wzrosła 0,4%.

Prezes JSW Daniel Ozon: „Rozmowy na temat emisji akcji z Prokuratorią Generalną rozpoczęliśmy w zeszłym roku. Chcieliśmy to zrobić, kiedy cena akcji wynosiła 90-100 zł. Wtedy moglibyśmy zebrać 1 mld zł. Natomiast teraz, przy obecnej cenie, to nie ma sensu. Nie ma takiego projektu. Ciekawe ile akcji ma w spółce Prokuratoria Generalna. Z oficjalnych komunikatów wynika, że poniżej 5%.

Hoist Finance sfinalizował przejęcie aktywów GetBacku o wartości ok. 400 mln zł – podał Getback. Akcje i obligacje emitenta nadal są zawieszone. Posiadacze obligacji Getback mogą liczyć na zwrot 15% zainwestowanej kwoty (nominał wyemitowanych obligacji Getback na 31 marca 2018 roku to 2,58 mld zł).


Przeczytaj też najnowszy Ring Caspara – W Europie są kompetencje


Strata Idea Bank

Idea Bank podał, że strata za 2018 roku wyniosła 1,9 mld zł. Tym samym bank zanotował dramatyczny spadek współczynników wypłacalności. TCR (czyli całkowity współczynnik kapitałowy) dla Idea Bank spadł z 12,9% w grudniu 2017 roku, do 4,1 w grudniu 2018 roku, a współczynnik wypłacalności tzw. Tier 1 spadł z 11,5% w grudniu 2017 roku do 2,7% w grudniu 2018 roku. Tymczasem wymagane minimalne współczynniki wynoszą odpowiednio 8% i 6%. Na koniec trzeciego kwartału 2018 roku Idea Bank posiadał 17,1 mld zł zobowiązań wobec klientów (depozyty). Kapitały własne grupy spadły z 2,5 mld zł, do 0,3 mld zł na koniec 2018 roku – o wycenie rynkowej 250 mln zł. Rynek szybciej i lepiej niż księgowi i audytorzy banku wycenił więc pozycję kapitałową banku.

Idea Bank podał również, że udział środków niegwarantowanych przez BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny) wynosi 5,8% w grudniu 2018 roku i spadł z 14,8% w grudniu 2017 roku. To oznacza, że niemal wszyscy duzi deponenci zdążyli przenieść swoje lokaty do innych banków.

W kwietniu 2019 roku mieliśmy mieszany obraz rynku na GPW: WIG20 wzrósł o 0,96%, mWIG40 spadł o 0,3%, a sWIG80 wzrósł o 0,96%. Cały indeks WIG wzrósł o 0,8%. Wynik CAP był nieco gorszy – jednostka wzrosła 0,4%.

Podobne wpisy:

Ryzyko inwestycyjne

.

Co to stopa zwrotu

.

Raport F-Trust

TAGI: ctfi,

Simple Share Buttons

Caspar Akcji Polskich – kwiecień 2019…

autor: Piotr Przedwojski czas czytania: 2 min