Jesteś tutaj

Caspar Akcji Polskich - luty 2018

07.03.2018
Piotr Przedwojski

Piotr Przedwojski, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Polskich:

W lutym 2018 roku mocne spadki: WIG20 o 7,4%, mWIG40 o 6,0%, sWIG80 o 2,5%. Cały indeks WIG spadł o 6,5%. Wynik CAP to spadek o 5,4%.

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ujawnił, że jego spółka zależna PFR Life Sciences uczestniczyła w lutowej ofercie publicznej biotechnologicznej spółki Selvity i kupiła jej akcje za prawie 40 mln zł. To pierwsza tego typu inwestycja państwowego wehikułu. PFR zapowiada, że powyższa inwestycja jest dopiero początkiem dofinansowywania polskich spółek biotechnologicznych. W trzy lata PFR chce zainwestować za pośrednictwem PFR Life Science ok. 300 mln zł.

Polski Fundusz Rozwoju wspólnie ze spółką MW Asset (niepowiązaną kapitałowo) skupiły wierzytelności Ferrum za ok. 95 mln zł. W planach jest zamiana tych wierzytelności na akcje Ferrum. Następnie te podmioty ogłoszą wezwanie na 66% akcji Ferrum.

Trwa pasjonująca walka o zdjęcie spółki Tarczyński z giełdy. 13 lutego ETJ Investment podwyższył cenę za akcję do 12,6 zł, a kilka dni później do 14 zł i oświadczył, że jest to już ostateczna oferta. Obecnie proponowana cena jest o 33% wyższa od pierwotnej propozycji (10,5 zł) z grudnia 2017 roku. Fundusze obecne w akcjonariacie oświadczyły, że cena 14 zł za akcje nadal jest dla nich niesatysfakcjonująca. Mimo to, EJT Investment kupi akcje Tarczyńskiego w wezwaniu pomimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, jakim było podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji – poinformował pośredniczący w wezwaniu DM PKO BP. Na marginesie: OFE PZU złożył pozew w sprawie uchylenia lub stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński z dnia 15 stycznia – podała spółka w komunikacie. Uchwała dotyczyła współfinansowania przez spółkę wezwania ogłoszonego przez EJT.

W lutym Kredyt Inkaso i Best poinformowały, że po raz pierwszy nie sprzedały wszystkich oferowanych obligacji. W pierwszych dniach marca Getback (kolejna spółka z branży windykacyjnej) nieoczekiwanie pół roku po wejściu na GPW ogłosiło zamiar pozyskania 70% dotychczasowego kapitału. Kurs Getback w dniu ogłoszenia zamiaru emisji spadł o 20%.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii ocenia, że cena 9 zł za papier, w wezwaniu ogłoszonym przez głównego akcjonariusza Zbigniewa Jakubasa i jego podmioty zależne, nie odpowiada wartości godziwej spółki.