Jesteś tutaj

Caspar Globalny - luty 2018

09.03.2018
Piotr Rojda

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:

Caspar Globalny spadł w lutym 2018 roku o 1,10%, wobec spadku benchmarku o 1,27 %.

Pierwsze dni lutego obfitowały w mocne spadki na rynkach akcji. W drugiej połowie miesiąca część indeksów zaczęła odrabiać straty, w szczególności rynek amerykański, który radzi sobie lepiej niż europejski czy japoński.

Moim zdaniem mamy do czynienia z przejściową korektą, nie bessą. Ostatnie spadki na rynkach akcji zostały zapoczątkowane przez wzrost rentowności obligacji i obawy o wzrost inflacji, a następnie spotęgowane przez czynniki techniczne związane ze wzrostem zmienności (indeks VIX). Wzrost ten nie miał związku z gorszymi danymi fundamentalnymi. Krótkie pozycje na VIX obejmują nie tylko ekspozycję bezpośrednią poprzez fundusze ETF, ale także pośrednie formy inwestowania w „short volatility”, np. strategie „risk-parity” zakładające, że udział klasy aktywów w portfelu jest odwrotnie proporcjonalny do jej zmienności, stąd wraz ze wzrostem indeksu zmienności inwestorzy zmuszeni byli sprzedawać akcje.

Historycznie duże spadki na rynkach akcji były poprzedzone rozszerzeniem się spreadów kredytowych, a wielkość spadków była proporcjonalna do skali tego rozszerzenia. Od początku 2018 zaobserwowaliśmy jedynie śladowy wzrost spreadów.