Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Globalny – czerwiec 2022

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny Informacja reklamowa

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:

Caspar Globalny stracił w czerwcu 11% wobec spadku benchmarku o 4,01%.

W czerwcu obserwowaliśmy korektę na spółkach energetycznych, które stanowią główną część akcyjnej ekspozycji funduszy.

Kursy producentów ropy naftowej i gazu (XOP US) spadły o 22,3% (w USD), natomiast spółki świadczące usługi dla firm energetycznych (OIH US) skorygowały się o 20,7% (w USD). Cena gazu ziemnego w Henry Hub, która na początku czerwca przekroczyła 9$/mmBTU, zakończyła miesiąc na poziomie 5,424$/mmBTU. Powodem była awaria/wybuch w terminalu eksportowym Freeport, który odpowiada za niskie kilkanaście % eksportu gazu ze Stanów Zjednoczonych. Początkowo Freeport miał wznowić częściową aktywność po około 3 tygodniach. W tej chwili jednak nie wiadomo, czy terminal będzie operacyjny w tym roku. Większa ilość gazu na lokalnym rynku w USA spowodowała, że jego cena spadła. Czego nie można powiedzieć o cenach gazu w Europie, te z kolei w wyniku awarii we Freeport wzrosły. Wraz z cenami gazu w USA spadały kursy spółek zajmujących się jego wydobyciem, w mojej ocenie wynika to z niezrozumienia przez wielu inwestorów/algorytmy wrażliwości wyników finansowych na ceny spot vs terminowe i polityki hedgingowej tych spółek.

Z kolei ceny ropy naftowej, które w czerwcu przebiły 122$ za baryłkę, zakończyły miesiąc na poziomie poniżej 106$ za baryłkę w związku z obawami o recesję. Niemniej, problemy po stronie podaży są na tyle znaczące, że w mojej ocenie fundamentalnie pole do spadków nie jest duże, a dotychczasowe poziomy około 100$ sprawiają, że spółki energetyczne oferują akcjonariuszom atrakcyjne poziomy generowanej gotówki. Ryzykiem jest bardzo poważna globalna recesja, implozja gospodarek lub powrót do globalnych lockdown’ów.

W poprzednich komentarzach wspominałem o ryzyku recesji (w szczególności w Europie) i niekompetencji europejskich polityków w obliczu tych ryzyk. Na ten moment oczywiste wydaje się, że poza kryzysem energetycznym, Europa musi zmierzyć się z kolejnym kryzysem politycznym/przywództwa. Zaślepienie polityką ESG, kierowanie się ideologią i emocjami zamiast fizyką w zakresie polityki energetycznej, wokeizm, odejście od merytokracji i chroniczna niezdolność do przyznania i akceptacji popełnionych błędów sprawiły, że Europa stoi nad przepaścią. Brak przywództwa, rosnące ceny energii i żywności, protesty i napięcia społeczne w kolejnych krajach, ECB, który chcąc walczyć z inflacją wyższymi stopami procentowymi będzie musiał przyglądać się wypłacalności krajów południa. Spirala zdarzeń na starym kontynencie może przybrać charakter nieliniowy i konkretne scenariusze są ciężkie do prognozowania, niemniej ekspozycja na spółki europejskie została już znacząco ograniczona kilka miesięcy temu.

Spółki biotechnologiczne, które znajdują się w przecenie od lutego 2021 w czerwcu zachowywały się lepiej od szerokiego rynku akcji (XBI US +8% vs S&P500 -8,4% czy NASDAQ -9,0%, wszystkie stopy zwrotu w USD).

Caspar Globalny stracił w czerwcu 11% wobec spadku benchmarku o 4,01%.

Podobne wpisy:


Nota Prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: ctfi,

Caspar Globalny – czerwiec 2022

autor: Piotr Rojda, CFA czas czytania: 3 min