Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Globalny – luty 2022

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny Informacja reklamowa

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:

Caspar Globalny wzrósł w lutym o 2,86%, podczas gdy benchmark zanotował spadek o 0,59%.

W drugiej połowie lutego 2022 rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę i temat ten zdominował narrację rynkową.

Od końcówki ubiegłego roku na funduszach była stopniowo budowana pozycja w sektorze energii. Spółki te powinny korzystać na niedoborach w podaży, na które to niedobory składają się nie tylko brak rosyjskiej ropy i gazu, ale także:

  • brak wzrostu produkcji ponad ustalone wcześniej przez OPEC ilości,
  • niedostateczna infrastruktura w Wenezueli,
  • niepewność co do porozumienia z Iranem.

Dodatkowo na podaż wpływały ostatnio czynniki bardziej jednorazowe – jak słabsze wiatry w Europie czy powodzie w kopalniach węgla w Chinach. Kolejnym czynnikiem jest niechęć także zachodnich firm do inwestycji w większe wydobycie, zarządy i akcjonariusze tych firm jasno deklarują, że teraz przyszedł czas na spłacanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz podzielenie się przepływami gotówkowymi z akcjonariuszami.

W ostatnich tygodniach wzrosła też ekspozycja części akcyjnej na spółki zbrojeniowe, które w funduszu były już obecne od dawna.

Nie zmienił się mój pogląd na długoterminowe trendy, które powinny sprzyjać spółkom technologicznym i biotechnologicznym. Rewolucja genetyczna, digitalizacja, rozwój sztucznej inteligencji, automatyzacja – dalej będą sprzyjać wielu spółkom wzrostowym, których wyceny od kilku miesięcy znajdują się pod presją.

W wyniku rosnących cen energii i powiązań gospodarczych z Ukrainą i Rosją, przeciągający się konflikt zwiększa ryzyko recesji w Europie, stąd na funduszach ograniczona została ekspozycja na spółki europejskie i cykliczne.

Trudno jest prognozować rozwój wydarzeń w Ukrainie, sama idea inwazji wymykała się logicznej i racjonalnej argumentacji większości ekspertów, stąd dalsze scenariusze także obarczone są błędem prognostycznym. Niezależnie od dalszych wydarzeń, obecna sytuacja zmieni bardzo wiele w obrazie świata. Rosną ceny surowców, nie tylko energetycznych i ten stan powinien utrzymać się co najmniej w średnim terminie. Istnieje ryzyko głodu na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Globalizacja gospodarki i łańcuchów dostaw zapewne będzie ograniczana.

Spodziewam się większych inwestycji w obronność i bezpieczeństwo energetyczne, co zresztą już jest w Europie ogłaszane, wróci temat atomu i terminali LNG, czeka nas redefinicja ESG i zmiany geopolityczne. Chiny wspierają Rosję. Nie dostarczają Moskwie broni ani żołnierzy, ale jasne jest po czyjej stronie stoją. Gdyby byli w gotowości do zajęcia Tajwanu, pewnie w obecnej sytuacji mogliby starać się to zrobić. W początkowej fazie konfliktu Niemcy straciły status rzetelnego sojusznika, byli niechętni sankcjom i wysyłaniu broni na Ukrainę – ten temat powróci, jak tylko opadnie kurz.

Caspar Globalny wzrósł w lutym o 2,86%, podczas gdy benchmark zanotował spadek o 0,59%.

Podobne wpisy:


Nota Prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: ctfi,

Caspar Globalny – luty 2022

autor: Piotr Rojda, CFA czas czytania: 3 min