Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia FOCUS Akcyjna – listopad 2022

Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią FOCUS Akcyjna , czerwiec 2018, okazje w wielu sektorach Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią FOCUS Akcyjną (przed 1.12.2022 r. Strategią Akcji Skoncentrowanych) :

W listopadzie Strategia FOCUS Akcyjna odnotowała spadek o 4,04%, podczas gdy benchmark wzrósł o 1,82%.

Rok temu tylko nieliczni analitycy oczekiwali, że inflacja – zarówno w USA jak i w Europie – nie tylko nie będzie przejściowa, ale gwałtownie wzrośnie. Wzrost inflacji zaskoczył również osoby kierujące bankami centralnymi oraz rynki finansowe. Pisząc o rynkach finansowych, mam na myśli różnicę rentowności obligacji indeksowanych inflacją i tych o stałych kuponach. Wzrost inflacji zmusił jednak banki centralne do podjęcia zdecydowanych działań.

W ostatnich dniach w ślady amerykańskiego FED-u poszedł Europejski Bank Centralny, który wcześniej jedynie w niewielkim stopniu zaostrzył politykę monetarną. Ostatnie posiedzenie było jednak inne. EBC podniósł stopy procentowe o 50 punktów bazowych, a prezes Christine Lagarde zapowiedziała kilka dalszych podwyżek w tej skali oraz rozpoczęcie procesu sprzedaży obligacji. Wraz ze spłatą przez banki komercyjne pożyczek udzielonych wcześniej w ramach programu LTRO, zapowiedziane działania powinny prowadzić do ograniczenia podaży pieniądza. Może to pomóc obniżyć inflację, jednak kosztem koniunktury gospodarczej.

Na globalną koniunkturę negatywnie wpływa też sytuacja w Chinach, które zaczęły odchodzić co prawda od polityki „zero COVID”, ale muszą się teraz mierzyć z wybuchem nowej fali pandemii. Jeżeli w ciągu kilku tygodni bądź miesięcy uda się tam opanować wzrost zachorowań, można mieć nadzieję na wzrost popytu ze strony konsumentów. Może to prowadzić do wzrostu cen surowców, w tym energetycznych. Wzrost gospodarczy w Chinach w dłuższym terminie będzie jednak pod presją kłopotów w sektorze nieruchomości, które mają wymiar strukturalny i będą wpływały na sektor finansowy.

Słabsza koniunktura gospodarcza – która, tak jak pisałem jest z jednej strony efektem działań banków centralnych, z drugiej zaś problemów w chińskiej gospodarce – może przerodzić się w głębszą recesję i doprowadzić do spadku inflacji oraz w efekcie doprowadzić do zakończenia obecnej restrykcyjnej polityki monetarnej. Uważam jednak, że w średnim i dłuższym terminie występuje istotne ryzyko utrzymywania się inflacji na wysokim poziomie. Do wyższej inflacji mogą doprowadzić globalne ograniczenia w podaży surowców (w tym energetycznych) oraz siły roboczej, a także coraz szybszy przyrost regulacji – w tym w szczególności o charakterze antyrynkowym.

Pomimo wzrostu cen akcji spółek europejskich, jak i umocnienia się wspólnej waluty – w ostatnich tygodniach negatywnie oceniam średnio i długoterminowe perspektywy dla gospodarki europejskiej. Ewentualne zakończenie wojny na Ukrainie nie będzie oznaczało końca problemów dla Starego Kontynentu. Przyspieszająca deindustrializacja połączona z niekorzystnymi zmianami demograficznymi może prowadzić do utrzymywania się bądź wzrostu zarówno deficytów finansów publicznych na rachunku obrotów bieżących, ale też długu publicznego w relacji do PKB.

W październiku Strategia FOCUS Akcyjna odnotowała wzrost o 7,85%, podczas gdy benchmark wzrósł o 2,44%.Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Materiał nie powinien zatem stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych, został zamieszczony jedynie w celu informacyjnym. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM.

TAGI: cam,

Strategia FOCUS Akcyjna – listopad 202…

autor: Błażej Bogdziewicz, CFA czas czytania: 3 min