Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – lipiec/sierpień 2023

Mateusz Janicki, zarządzający - Strategia Akcji Spółek Strefy Euro - benchmark Mateusz Janicki, zarządzający Strategią Akcji Spółek Strefy Euro:

Informacja reklamowa

W lipcu Strategia Akcji Spółek Strefy Euro zanotowała wzrost o 2,16% przy benchmarku, który wzrósł o 1,08%.


W ciągu ostatnich dwóch miesięcy strategia radziła sobie lepiej od benchmarku. Największy wpływ na to miały spółki z obszarów energii i surowców. W przypadku pierwszej kategorii wynikało to ze wzrostu cen ropy, ale również pozytywnych informacji ze spółek dostarczających sprzęt wykorzystywany do wydobycia i poszukiwania ropy naftowej oraz rafinerii, które korzystają na wyższych marżach rafineryjnych, które z kolei są pochodną trwającego sezonu letniego (większy popyt na benzynę). Druga kategoria, to w szczególności spółki nawozowe, które odbiły się ze względu na wzrosty cen zbóż i tym samym nawozów. Wydaje się, że w przypadku obu sektorów częściowo zaczął się materializować scenariusz, o którym wiele spółek mówiło już od dłuższego czasu, ale było to opóźnione przez mocno zmienny rok 2022, który wywołał duże zamieszanie na rynku.

W ostatnich miesiącach wzrósł w strategii udział akcji ogółem, w tym w szczególności zwiększył się udział spółek, które zaliczają się do 200 największych spółek z benchmarku. Portfel uległ również mocniejszej dywersyfikacji dzięki dodaniu spółek z obszaru ochrony zdrowia czy przemysłu.

Nadal widzę ryzyka dla gospodarki europejskiej, dlatego utrzymuję selektywne podejście do akcji europejskich i skupiam się na spółkach, które działają globalnie i są liderami w swoich kategoriach.

Spadek cen gazu w ostatnich miesiącach w Europie nie przełożył się na wzrost aktywności przemysłu. Konsumpcja gazu przez przemysł wciąż pozostaje na poziomie poniżej 2019 roku. Warto jednak zwrócić uwagę, że giełda i gospodarka to dwie różne kwestie. Inaczej w takim otoczeniu poradzi sobie duża, zdywersyfikowana spółka działająca globalnie niż lokalny dostawca części samochodowych.

Rynek gazu, szczególnie w Europie, również znajduje się w ciekawym punkcie. 9 sierpnia 2023 r. pojawiła się informacja o planowanym strajku pracowników terminali LNG w Australii, które odpowiadają za 10% globalnych mocy skraplania gazu ziemnego. Ceny gazu w Europie rosły tego dnia niemal o 40%, co pokazuje, jak napięta jest sytuacja na tym rynku. Potencjalne problemy z dostępnością wspomnianego surowca w przyszłości mogą istotnie wpłynąć zarówno na jego cenę, jak i ceny energii, szczególnie w Europie. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych, które nie są uzależnione od importu gazu ziemnego, jego cena zwyżkowała maksymalnie o 10%. Takie sytuacje mogą powtórzyć się w przyszłości i dlatego energia pozostaje najważniejszym sektorem w ramach strategii.

W lipcu Strategia Akcji Spółek Strefy Euro zanotowała wzrost o 2,16% przy benchmarku, który wzrósł o 1,08%.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: cam,

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – …

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 4 min