Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia Akcyjna USA – październik 2022

Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcji Skoncentrowanych, awersja do ryzyka Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcyjną USA:

Strategia Akcyjna USA odnotowała w październiku wzrost o 9,40% podczas gdy benchmark wzrósł o 3,13%.

Inflacja w październiku w USA wyniosła 7,7% w skali roku. Był to odczyt poniżej oczekiwań analityków ankietowanych przez agencję Dow Jones, które kształtowały się na poziomie 7,9%. Dane te wywołały początkowo silne wzrosty na rynkach akcji oraz aprecjację wielu walut w tym euro i złotego w relacji do amerykańskiego dolara.

Państwom Unii Europejskiej udało się częściowo dzięki pogodzie, ale też zwiększeniu wykorzystania węgla oraz zamknięciu części zakładów chemicznych ograniczyć konsumpcję gazu ziemnego. Dzięki temu spadły zarówno ceny gazu, jak i energii elektrycznej. Chiny kontynuowały politykę „zero covid” co odbija się m.in. na tamtejszym popycie konsumenckim.

W naszej ocenie cały czas istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że globalna gospodarka będzie pozostawać w otoczeniu stagflacyjnym przy wyraźnie wyższych stopach procentowych niż w minionych latach. Z jednej strony oznacza to wzrost ryzyka kredytowego, w skrajnym scenariuszu również w wymiarze systemowym, z drugiej natomiast bardzo istotnie utrudnia możliwość ochrony realnej wartości majątku przez inwestorów. Jednym ze sposobów ochrony majątku w takim scenariuszu mogą być akcje spółek generujących wysokie przepływy gotówkowe, w tym z sektora energii. Innym, również w dłuższym horyzoncie czasowym, obligacje indeksowane inflacją. W przypadku amerykańskich obligacji rządowych indeksowanych inflacją realne (tj. powyżej inflacji) rentowności na całej krzywej kształtują się na poziomach powyżej 1,5 punktu procentowego, a w przypadku krótszych zapadalności nawet powyżej 2 punktów procentowych.

Skandale finansowe, które obserwujemy wśród podmiotów związanych z rynkiem kryptowalut pokazują, że era taniego pieniądza przyczyniła się w minionych latach do wzrostu wielu patologii, z których zapewne tylko część ujrzała światło dzienne. Trudno w tej chwili przewidzieć jak to może się odbić na globalnej branży finansowej. W skrajnej sytuacji, jeżeli mielibyśmy do czynienia z wysokim ryzykiem kryzysu finansowego, niekonieczne w wyniku problemów na rynku kryptowalut, banki centralne mogą wrócić do programów skupu aktywów, nawet przy utrzymującej się wysokiej inflacji. Konsekwencje takiej polityki mogą być łatwe do przewidzenia.

Strategia Akcyjna USA odnotowała w październiku wzrost o 9,40% podczas gdy benchmark wzrósł o 3,13%.

Podobne wpisy:Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

TAGI: cam,

Strategia Akcyjna USA – październik 20…

autor: Błażej Bogdziewicz, CFA czas czytania: 3 min