Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich w czołówce

Mateusz Janicki z Caspar AM SA


„Gazeta Giełdy Parkiet” podsumowała wrześniowe wyniki funduszy inwestycyjnych. Caspar Akcji Europejskich znalazł się w absolutnym topie.

Z wynikiem 2,9% zarządzany przez Mateusza Janickiego Caspar Akcji Europejskich był we wrześniu 2023 roku najlepszym funduszem w kategorii akcji europejskich rynków rozwiniętych. Warto dodać, że w tej kategorii średnia była ujemna i wyniosła -3,4%.

Z rankingu „Gazety Giełdy Parkiet” wynika, że ubiegły miesiąc nie był dobry dla funduszy inwestujących na polskiej giełdzie. Dla przykładu najlepszy fundusz polskich akcji polskich uniwersalnych zanotował we wrześniu br. stopę zwrotu na poziomie -0,9% (średnia -3,7%), a akcji polskich małych i średnich firm -1,0 (średni wynik to -6,6%).

Pozytywnymi wynikami mogły się we wrześniu pochwalić natomiast fundusze dłużne. Najlepszy fundusz z kategorii dłużnych uniwersalnych zanotował wynik 1,0%, a dłużnych uniwersalnych długoterminowych 1,6%.

Mateusz Janicki, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich tak komentował wyniki na łamach „Gazety Giełdy Parkiet”:

W ciągu ostatnich kilku miesięcy dokonaliśmy istotnych zmian w składzie portfela Caspar Akcji Europejskich. Portfel jest bardziej zdywersyfikowany oraz pojawiło się kilka większych spółek. Mimo że wiele mówi się o zagrożeniach dla europejskiego przemysłu, to w ramach funduszu staramy się dobierać spółki o zasięgu globalnym i z silną pozycją rynkową. Dzięki temu są one w stanie radzić sobie nawet w trudniejszym otoczeniu makroekonomicznym, przerzucając wyższe koszty na klientów. W ciągu ostatniego miesiąca najlepiej radziły sobie spółki z obszaru energii, który ma największy udział w funduszu. Pomogły zarówno wyższe ceny ropy naftowej wspierane decyzją OPEC o ograniczeniu podaży, jak i wyższe marże rafineryjne. Transformacja energetyczna może potrwać dłużej niż zakładano, o czym świadczy chociażby przesunięcie wdrożenia zakazu sprzedaży nowych aut spalinowych z wcześniej planowanego 2030 na 2035 roku w Wielkiej Brytanii. Obecnie w sektorze energii wciąż obowiązuje wiele ograniczeń dla nowych inwestycji, co przekłada się na ograniczoną podaż ropy naftowej i jej produktów.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: rynki finansowe,

Caspar Akcji Europejskich w czołówce

autor: Piotr Gajdziński czas czytania: 3 min