Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Energia atomowa – szansa dla polskiej gospodarki

Mateusz Janicki z Caspar AM SA

Informacja reklamowa. Autorem komentarza jest Mateusz Janicki. Zarządzający – między innymi – subfunduszem Caspar Akcji Europejskich.


27 września 2023 roku spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała umowę z konsorcjum spółek Westinghouse i Bechtel na zaprojektowanie – w ramach rządowego programu energetyki jądrowej – pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

W mojej ocenie jest to przełomowa informacja dla polskiej gospodarki, ponieważ inwestycje w energię jądrową pozwolą zapewnić Polsce stabilne i niskokosztowe źródła energii. Prace nad postawieniem trzech pierwszych reaktorów AP1000 rozpoczną się w najbliższym czasie, jednak wiele wskazuje na to, że nie będzie to jedyna inwestycja w energię nuklearną w kraju. Również państwowe spółki – takie jak KGHM czy PKN Orlen – planują inwestycje w małe reaktory modułowe elektrowni jądrowej.

Temat elektrowni jądrowych wzbudza wiele emocji, a w ramach dyskusji o energetyce jądrowej często przywołuje się kontekst katastrof takich jak w Fukushimie czy Czarnobylu. Odstawiając jednak emocje na bok, elektrownie nuklearne – przeliczając na wygenerowaną energię – przyczyniają się do mniejszej liczby wypadków śmiertelnych nawet niż elektrownie wiatrowe oraz znacznie mniejszej niż te na węgiel czy gaz. W odróżnieniu od energii odnawialnej, zwłaszcza farm wiatrowych czy paneli słonecznych, elektrownie nuklearne dostarczają energię niemal nieprzerwanie. Jest to kluczowe zwłaszcza dla przemysłu, który nie może sobie pozwolić na przerwy w dostawie prądu. Jednak konsumenci z pewnością również byliby rozczarowani, gdyby czasem, bez wcześniejszego ostrzeżenia, nie mogli zaparzyć sobie kawy, włączyć komputera czy posłuchać radia.

Przechodząc jednak do kluczowego pytania, czyli w jaki sposób inwestycje w energię jądrową wpłyną na polską gospodarkę? Krótka odpowiedź brzmi pozytywnie. Warto zauważyć, że przez lata przemysł u naszych sąsiadów za zachodnią granicą w dużej mierze opierał się na taniej energii pochodzącej z trzech źródeł:

  • pierwszym z nich był węgiel, który wydobywano na terenie własnego kraju;
  • drugim był tani gaz płynący z Rosji;
  • trzecim – elektrownie jądrowe.

Pozwalało to niemieckim firmom utrzymać konkurencyjność na globalnym rynku. Jednak w ostatnich latach pierwsze źródło zostało w istotnym stopniu ograniczone ze względu na wygaszanie kopalni i wysokie koszty emisji CO2, drugie źródło wyczerpało się wraz z rozpoczęciem wojny w Ukrainie, a trzecie źródło zostało wyłączone w kwietniu bieżącego roku ze względu na decyzje polityczne.

Polska ma szansę wykorzystać lukę, która powstała po wyczerpaniu się wspomnianych źródeł w Niemczech. Przy przewidywalnej polityce energetycznej wiele firm rozważających to, gdzie wybudować nową fabrykę – weźmie pod uwagę Polskę. W połączeniu z wciąż niższymi płacami niż na Zachodzie nasz kraj staje się bardzo atrakcyjną destynacją dla wielu zagranicznych firm. Warto też zauważyć, że Polska ma jeden z najwyższych udziałów przemysłu w PKB. Od momentu dołączenia do Unii Europejskiej byliśmy krajem, który najmocniej zwiększył wydajność produkcji. Rośnie też znaczenie wiedzy w przemyśle, który nie opiera się już tylko na prostej produkcji, o czym świadczyć może chociażby inwestycja największego producenta układów scalonych – Intela.

Trudno wskazać konkretne spółki z polskiej giełdy, które skorzystają na inwestycjach w energię nuklearną. Z pewnością jest to jednak pozytywna informacja dla polskiej gospodarki w długim terminie zaś w ten sposób – pośrednio – polska giełda również może być beneficjentem tej strategii.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: rynki finansowe,

Energia atomowa – szansa dla polskiej g…

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 4 min