Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Asset Management w czołówce – “Parkiet”

Caspar Asset Management w czołówce


Informacja reklamowa. Z rankingu przygotowanego przez Gazetę Giełdy i Inwestorów “Parkiet” wynika, że zarządzana przez Caspar Asset Management S.A. Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01 okazała się najlepsza w okresie od początku stycznia do 30 września 2023 r.

Zarządzana przez Wojciecha Ksenia Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01 wypracowała od początku tego roku do końca września stopę zwrotu w wysokości 10,91% i był to najlepszy wynik wśród portfeli dłużnych oraz rynku pieniężnego. Strategia Wojciecha Ksenia okazała się też najlepsza w trzecim kwartale br. (3,86%).

Na łamach „Parkietu” Wojciech Kseń tak komentował obecną sytuację na rynku:

Rada Polityki Pieniężnej zastopowała cykl obniżek stóp procentowych i wyraźnie dała do zrozumienia, że czeka do marca przyszłego roku, gdy gotowa będzie nowa prognoza NBP, a co równie istotne będzie już znana polityka nowego rządu i jego budżet. Należy się spodziewać, że w przyszłym roku inflacja będzie spadała, ale tempo tego spadku wyhamuje. W 2024 roku inflacja będzie raczej płaska, w granicach 5-6%, czyli znacząco powyżej celu inflacyjnego.

Na razie rynek trwa w zawieszeniu oczekując na nowe dane o inflacji oraz powołanie nowego rządu i szykuje się na bardzo dużą podaż obligacji. W 2024 roku potrzeby pożyczkowe państwa wzrosną aż o 50%, a to oznacza konieczność zwiększenia emisji obligacji. Po drugie, ustępujący rząd zakładał deficyt na poziomie 4,5%, a nowy rząd z pewnością przynajmniej w pierwszych miesiącach funkcjonowania nie będzie ciął wydatków. Nowa koalicja będzie chciała realizować własne obietnice wyborcze, co też może mieć wpływ na wysokość deficytu. Znacząco zwiększona podaż obligacji będzie wymagała szerszego wyjście na rynki międzynarodowe. Polskie banki mają wprawdzie dużo płynności i zapewne będą chciały nadal inwestować w obligacje skarbowe, ale to może nie wystarczyć. Wydaje się, że Ministerstwo Finansów ma tego świadomość, bo w ostatnich miesiącach mieliśmy dość znaczące emisje polskich obligacji w dolarach, euro i jenach.

Z publikacji “Parkietu” pod tytułem „Po burzliwych czasach rynki wychodzą na spokojniejsze wody” (27.11.2023) wynika, że Caspar Asset Management S.A. zajmuje trzecią pozycję wśród największych w Polsce firm zarządzania aktywami najbardziej zamożnych klientów – zarówno pod względem liczby obsługiwanych klientów, jak i wielkości aktywów.

Artykuł opublikowany w Gazecie Giełdy i Inwestorów “Parkiet” 27 listopada 2023 roku.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

TAGI: rynki finansowe,

Simple Share Buttons

Caspar Asset Management w czołówce – …

autor: Piotr Gajdziński czas czytania: 3 min